— Touko Aalto

Valoa kuntatunnelin päässä

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman ehdotti tänään Aamulehden haastattelussa Tampereelle ja Turkuun seutuhallintomallia kuntien pakkoliitosten tilalle. Juuri näin. Hienoa Antti! Vihreät toivottavat Lindtmanin ehdotuksen erittäin lämpimästi tervetulleeksi.

Lindtmanin ehdotus on prikulleen linjassa vihreiden pitkään edustaman kannan kanssa hallituksessa. Toivottavasti demareiden ministeriryhmä ottaa Lindtmanin ehdotuksen vakavasti.

Pakkoliitokset eivät ole ainoa keino saada kuntia yhteistyöhön ja etenkin Pirkanmaalla on erittäin laaja konsensus yhteisestä seutuhallinnosta, jota pitäisi kaikin keinoin tukea eikä iskeä kiilaa vapaaehtoisen yhteistyön väliin.

Vihreät ovat edistäneet hallituksessa pakkoliitoslinjan vaihtoehtona suurten kaupunkiseutujen seutuhallintoa. Ajatus on täydentää kokonaisuudistusta seudullisella mallilla, ei korvata vapaaehtoisia kuntaliitoksia.

Seutuhallintomalli mahdollistaa kahden tason hallinnon, jossa seutualueella hoidettaisiin maankäyttöön, elinkeino- ja asuntopolitiikkaan, joukkoliikenteeseen ja ammatti- ja lukiokoulutukseen sekä sote-palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat ja kunnallisella tasolla lähipalvelut ja asemakaavoitus.

Tähän malliin olisi vielä yhdistettävissä pääkaupunkiseudun metropolihallinnon tapaan vaaleilla valittu seutuvaltuusto, joka yhdistää lukuisat kuntayhtymät vaaleilla valitun seutuvaltuuston päätöksenteon piiriin. Näin voitaisiin saavuttaa sekä pienen että suuren järjestämistason hyödyt, tehostaa nykyistä palvelurakennetta ja lisätä sekä paikallista että alueellista demokratiaa. Mallin toimivuus edellyttäisi myös verotusoikeuden siirtämistä, vähintään pääosin, seutuhallinnon sisälle.

Koska tällä hetkellä keskustelussa on ollut toimintatapa, jossa erityisselvittäjä arvioi yhdessä kuntien kanssa vaihtoehtoisia malleja, jotka parhaiten toteuttaisivat yhdyskuntarakenteen toimivuuden tavoitteet, on vaihtoehdoille jätettävä aidosti myös mahdollisuus toteutua.

Jaa sivu: