— Touko Aalto

Suomesta biotalouden suurvalta

Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole pelkästään haaste, vaan se on myös mahdollisuus. Mitä enemmän pystymme vähentämään kasvihuonepäästöjä, lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämään energiankulutusta, sitä enemmän me tuemme suomalaista työtä ja teollisuutta. Yhteiset 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat tarjoavat erinomaisen väylän luoda yhteisten pelisääntöjen kautta kysyntää suomalaiselle energiaosaamiselle aina tuotteen tai palvelun suunnittelusta lopputuotteeseen asti. Hiilineutraali ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävä Eurooppa on ihmisten, luonnon ja kestävän talouden etu.

Näissä eurovaaleissa päätetään monista Suomen tulevaisuuden kannalta olennaisista kysymyksistä:

Haluammeko nähdä tulevaisuudessa Äänekosken biotuotetehtaan kaltaisia jätti-investointeja vai Olkiluoto 3:n kaltaisia farsseja? Haluammeko tukea hajautettua kotimaista energiatuotantoa sekä lisätä kotimaista energiakysyntää ja huoltovarmuutta vai maksaa 8,5 miljardia euroa fossiilisista tuontipolttoaineista, olla riippuvaisia Venäjän energiantuotannosta ja maksaa kuluttajina ylihintaa sähköyhtiöille sähkönsiirrosta.

Biotalouden kehittäminen perustuu luonnonvarojen älykkääseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotteiden, ravinnon, energian ja palveluiden tuotannossa. Tämä pitää sisällään myös kierrätettyjen raaka-aineiden hyödyntämisen ja kaikki ne teknologiset ratkaisut, joiden avulla luonnonvaroja voidaan käyttää resurssitehokkaasti ja jalostaa pitkälle. Suomella on kaikki edellytykset nousta biotalouden suurmaaksi ja olla kansainvälistä huippua uusissa pitkälle jalostetuissa tuotteissa ja niihin liittyvässä osaamisessa. Se edellyttää kuitenkin poliittisia valintoja sekä päätöksiä.

Minä tahdon, että suomalainen maanviljelijä voi esimerkiksi hyödyntää ylivuotiset heinät sekä eläinten jätteet omassa pienessä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksessaan ja että hänelle korvataan ylimääräisestä yleiseen sähköverkkoon syötetystä energiasta riihikuivaa rahaa. Sähkön takuuhintajärjestelmä tulee saada kattamaan myös kaikkein pienimmät sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset, jolloin omalla biotuotelaitoksella, pienellä tuuliturbiinilla tai aurinkopaneeleilla voisi lisätä huoltovarmuutta ja ansaita lisätuloja.

Sähkön- ja lämmöntuotannon lisäksi biotalous mahdollistaa myös esimerkiksi biokaasun hyödyntämisen liikennepolttoaineena. Jätteet kaasuksi ja kaasu tankkiin. Mitä enemmän saamme biokaasun jakeluasemia, sitä enemmän pystymme tukemaan myös paikallista biotalousyrittäjien liiketoimintaa, jossa tavallisista bensiiniä ja dieseliä hyödyntävistä autoista rakennetaan hybridejä, jotka starttaavat bensiinillä, mutta kulkevat biokaasulla niin kauan kuin sitä riittää.

Suomen erityisiä vahvuuksia ovat metsäteollisuus, puurakentaminen sekä metsä- ja maatalouden laitteiden valmistus. Biotalous mahdollistaa metsäteollisuudelle uuden nousun mahdollisuuden. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että metsätalouden murroksesta syntyvien uusien korkean jalostusasteen tuotteiden tutkimusta ja tuotekehitystä tuetaan alkuvaiheessa vahvasti.

Biotalous tarkoittaa energiaomavaraisuusasteen ja huoltovarmuuden vahvistamista, uusien kotimaisten työpaikkojen ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä, ilmastonmuutoksen torjumista ja kauppataseen parantamista. Kun ympäristö voittaa, myös ihminen ja kestävä talous voittavat.

Jaa sivu: