— Touko Aalto

Yhteistyöllä kohti perustuloa

Vihreät tervehtivät ilolla Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän avausta perustulon käyttöönoton selvittämisestä ja alueellisen perustulokokeilun järjestämisestä.

Vihreät ovat koko puolueen olemassaolon ajan vaatineet suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista perustulon avulla. Näyttää siltä, että hiljalleen aika näyttää olevan valmis työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmän remontille.

Perustulolla on kannatusta kaikissa poliittisissa ryhmissä oikeistosta vasemmistoon ja nyt tarvitaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä seuraavien askelten määrittämisessä kohti perustuloa. Keskusta on perinteisesti suhtautunut perustulon ajatukseen hyvin myönteisesti ja pitänyt asiaa esillä aika ajoin myös eduskunnassa. Nyt tuo myönteinen pohjavire näyttää siirtyvän myös poliittiselle tavoitelistalle.

Vihreät ovat paiskineet töitä tällä hallituskaudella työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi ja saaneet läpi askelia kohti perustuloa. Esimerkiksi työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisen jälkeen puolison tulot eivät enää leikkaa työttömän puolison työmarkkinatukea ja asumis- ja työttömyysturvan 300 euron suojaosien kautta mahdollistettiin pienten lisätulojen hankkiminen ilman, että asumis- ja työttömyysturvan taso leikkaantuu. Vihreät ovat myös pitäneet esillä etenkin pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa ehdottamalla arvonlisäveron alarajan korottamista, starttirahan kehittämistä pienyrittäjän tulotakuun suuntaan sekä tulorekisteriin siirtymistä. Lisää Vihreiden hallituskauden toteutuneista saavutuksista ja yrittäjäavauksista voit lukea Vihreiden Hallitustie-sivulta ja yrittäjärauha-tiedotteesta.

Jos suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja työlainsäädäntö rakennettaisiin uudestaan samoista syistä kuin se aikanaan rakennettiin, niin tuloksena olisi perustulo. Suomella olisi mahdollisuus nostaa työllisyysastettaan tuntuvasti, luoda uusia työpaikkoja ja uutta yrittäjyyttä sekä turvata ihmisten perustuslaillinen oikeus riittävään toimeentuloon kaikissa elämäntilanteissa. Perustuloon on mahdollista siirtyä kustannusneutraalisti, jolloin sama raha kiertää vain eri tavalla. Kuukausittain maksettava perustulo olisi tasa-arvoinen ratkaisu sosiaaliturvan uudelleenrakentamiseen, joka sekä korjaisi että täydentäisi nykyistä sosiaaliturvaamme.

Sipilän esittämä ajatus 2-3 erilaisesta perustulon kokeilualueesta on erittäin kannatettava ja linjassa myös Vihreiden aikaisemmin esittämien perustulokokeiluiden kanssa. Vihreät ovat pitäneet esillä Tarja Cronbergin johdolla esitystä perustulokokeilusta Pohjois-Karjalaan 2000-luvun alkupuolella ja Vihreiden maaseutuohjelmassa vuodelta 1997 esitettiin jo kansalaisrahakokeilujen käynnistämistä syrjäisellä maaseudulla. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto esitti viimeksi perustulokokeilua perustulokokeilua Itä-Helsinkiin.

Suomessa on myös jo kokemusta erilaisista alueellisista kokeiluista, joista yksi tunnetuimmista on ollut Paltamon malli.

Vihreät ovat esittäneet oman täsmennetyn perustulomallinsa vuonna 2007 ja olemme parhaillaan päivittämässä perustulomalliamme. Vihreiden esittämä perustulo on suuruudeltaan noin 560 euroa eli nykyisen minimiperusturva verottomana. Yksityiskohtainen perustulomalli yhdistävä perustulomalli esitellään myöhemmin tämän vuoden puolella.

Jaa sivu: