— Touko Aalto

Jos kannatat vihreitä arvoja, äänestä Vihreitä

Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden. Jos koet seuraavat kolme arvoa omaksesi, äänesi kuuluu Vihreille.

1. Ympäristö

Ilman puhdasta ilmaa, vettä ja maaperää meillä ole mitään. Rajallisessa maailmassa rajattoman kasvun tavoitteleminen on mahdotonta. Taloudellisen velan ohella täytyy puhua ekologisesta velasta. Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät, kuten suomalaiset elävät, tarvitsisimme neljän maapalloa. Meillä kuitenkin on vain tämä yksi maapallo. Kulutuksemme tulee siis välttämätöntä sovittaa luonnon kantokyvyn rajoihin. Talous voi kasvaa vain, jos luonnonvarojen kulutus laskee ja ilmastopäästöt vähenevät samalla. 

2. Ihminen

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat myös suurimmat ympäristö- ja turvallisuusuhkat. Rikkain prosentti omistaa kohta jo yli puolet maailman varallisuudesta. Euroalueelta häviää joka vuosi noin 1000 miljardia euroa verovuotona veroparatiiseihin. Ainostaan politiikalla voimme poistaa köyhyyden ja laittaa suitset verovuodolle. Onnellisimmat ihmiset asuvat tutkitusti pienien tuloerojen maissa, joissa jokaiselle ihmiselle tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja elää. 

3. Politiikka

Suomalaisten on helpompi olla perillä Kanadan sisäpolitiikasta kuin Suomen asioista, sillä Kanadassa parlamentin kokoukset löytyvät video- ja/tai äänitallenteina. Politiikan avoimuus on yksi tärkeimpiä asioita, joilla voimme palauttaa ihmisten luottamusta politiikkaan. Avoimuuden kulttuuri tuo mukanaan kansalaisyhteiskunnan vahvistumisen ja ihmisten osallistamisen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Politiikan sisältöjen ohella olennaista ovat ne tavat ja periaatteet, joiden pohjalta politiikkaa tehdään. 
Puolueet ja poliitikot tekevät aina päätökset joidenkin arvojen ja asenteiden pohjalta.

Jos kannatat vihreitä arvoja, äänestä Vihreitä.


Eduskuntavaalit 2015 ->