— Touko Aalto

Pienpanimoiden oluet myyntiin suoraan tuottajalta

Kesä ei ole ehtinyt paljoa lämmitä kevään keppanakohusta, mutta se ei ole estänyt hienojen huurteisten makujen laajentumista yhä useamman suomalaisen ulottuville.

On ollut ilahduttavaa huomata, että oluesta haetaan yhä useammin makua ja tarinaa kuin pelkästään niin sanottua ”dokabiliteettiä” eli mahdollisimman halvan hinnan ja korkean alkoholin tilavuusprosentin suhdetta. Tämä ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, että suomalaiset käyttävät kohtuuttoman paljon alkoholia ja siitä koituvat negatiiviset yhteiskunnalliset, inhimilliset sekä kansantaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. 
 
Suomalaista alkoholipolitiikkaa ei tule viedä eteenpäin erikoisoluita juovien hipsterien ehdoilla ja sulkea silmiä kaikelta siltä, mikä ei suoraan itseään koske. Niin ikään, suomalaista alkoholipolitiikkaa ei voida viedä eteenpäin vain kielloin ja sääntelyä kiristämällä tai sulkemalla silmät kaikelta muulta ihmisten käyttäytymistä ohjaavilta tekijöiltä.
 
Jos alkoholin ongelmakäyttöä halutaan hillitä, tulisi suhtautumista alkoholiin pyrkiä aktiivisesti muuttamaan. Ihmiset ovat aina juoneet ja tulevat aina juomaan. Siihen emme voi vaikuttaa. Siihen voimme, miten ja minkä verran ihmiset juovat.
 
Pyrin kantamaan oman korteni tähän keskusteluun johtamalla eduskunnan olutseuraa, jota olin myös perustamassa. Seuran tarkoituksena on muun muassa tuoda yhteen erilaiset sidosryhmät ja niin kansanterveys- kuin panimopuolen lobbaritkin sekä tehdä koordinoidusti valiokunnan tapaan ehdotuksia siitä, minkälaista alkoholipolitiikkaa Suomessa tulisi tehdä. Haluamme lisäksi etsiä keinoja yhdistää monipuolista ja vivahteikasta olutkulttuuria sekä kansanterveystyötä ja tutustua panimo- ja ravintola-alan arkeen edistäen suomalaista olutkulttuuria.
 
Pienpanimot kokeilevat jatkuvasti uutta ja uudistavat suomalaista olutkulttuuria aivan toisella lailla kuin suuret panimot, jotka pelaavat suurilla volyymeilla ja varmoilla tuotteilla. Pienpanimoiden tuotanto on marginaalisen pientä, mutta ne työllistävät kokoonsa nähden hyvin.

Olen kaiken käymäni keskustelun pohjalta valmis sallimaan pienpanimo-oluiden myynnin suoraan panimolta kuluttajille, samalla tavalla kuin tällä hetkellä myydään tilaviinejä ja sahtia. Tilaviinien tuottajilla on ollut oikeus viinien ulosmyyntiin, ja pienpanimoiden toiminta on niihin verrattavissa. Tämä epäsuhta juomien tuottajien kohtelussa on syytä korjata. Panimoiden yhteydessä tapahtuvaan myyntiin tulee soveltaa samaa säätelyä kuin tilaviineihin: myyntiä ei sallita esimerkiksi klo 21 jälkeen eikä päihtyneille tai alaikäisille.
 
Pienpanimoiden oikeus tuotteidensa myyntiin lisäisi jonkun verran alkoholijuomien saatavuutta. Koska kyse on kuitenkin hintavista erikoisoluista, hinta hillitsisi väärinkäytön riskiä. Alkoholisoituminen tapahtuu todennäköisemmin lähikaupasta ostetulla tarjouskeskarilla kuin pienpanimoiden erikoisoluilla. Mitä tulee EU-kilpailulainsäädäntöön, ympäri Eurooppaa panimot saavat myydä tuotteitaan tuotantopaikalta. Näitä samoja oluita on myös mahdollista myydä Alkossa, joten tällä hetkellä itse asiassa suomalaiset pienpanimot ovat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna eurooppalaisiin kollegoihin eikä toisinpäin. 
 
Pienpanimoiden tuotteiden myyntimahdollisuuksien parantaminen kehittäisi suomalaista juoma-  ja ruokakulttuuria, sillä suuri osa pienpanimoiden erikoisoluista soveltuu nimenomaan ruoan kanssa nautittaviksi. Ruoan ja oluen yhdistämisessä noin yleensäkin runsaat ja täyteläiset maut vaativat rinnalleen makuja, jotka ovat runsaista ja täyteläisiä. Suuriin makuihin ei "markettioluilla" päästä koska runsas maltaiden käyttö luo oluelle runsasta ja tukevaa maullista runkoa - ja samalla vääjäämättä myös nostaa alkoholiprosenttia.
 
Kuten niin monen muunkin asian, myös alkoholin ja pienpanimo-oluiden suhteen on hyvä muistaa kohtuus. Cheers!