— Touko Aalto

Ryhmäpuhe hallituksen budjettiesityksestä

Vihreä eduskuntaryhmä tahtoo korostaa vuoden 2016 budjetin ja koko vaalikauden osalta, että koulutussäästöille on vaihtoehto.

Hallituksen linja näkyy vuoden 2016 osalta laskelmista riippuen noin 200 miljoonan euron koulutussäästöinä. Vihreät tunnistavat kyllä maltillisen sopeuttamisen tarpeen, mutta leikkaukset voidaan kohdentaa toisin. Meidän ei ole pakko leikata lastemme tulevaisuudesta. Meidän ei ole pakko leikata omasta osaamisestamme. Meidän ei ole pakko leikata uudelta kasvulta siipiä. Koulutusleikkauksille on vaihtoehto.

Vihreät esittävät, että valitsemme leikkauksista pienemmän pahan ja korvaamme koulutusleikkaukset poistamalla kilometrikorvausten ansiottoman osuuden sekä tekemällä pienen tasoleikkauksen työmatkavähennyksiin. Näillä päätöksillä voimme välttää vuoden 2016 osalta tehtävät leikkaukset varhaiskasvatukseen, yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, aikuiskoulutukseen, yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. On pötypuhetta puhua pakosta, kun vaihtoehtoja koulutusleikkauksille on olemassa.

Vihreät vetoavat hallitukseen, että se vetäytyy koulutusleikkauksista sunnuntai- ja iltalisäpäätöksen tapaan ja vastaa koko suomalaisen koulutuskentän ja ihmisten arjesta nouseviin vaatimuksiin. Vihreille on ollut tärkeätä nostaa esiin koulutusleikkausten epäoikeudenmukaisuus ja tarjota niille vaihtoehto. Tässäkin asiassa ihmiset ovat olleet laajasti ja kovaan ääneen liikkeellä ja tässäkin asiassa hallitus voi korjata tekemiään huonoja päätöksiä. Vaikka hallituksen kilpailukykypaketti meni hieman parempaan suuntaan, se ei ole hyväksyttävissä pienituloisiin kohdistuvien kohtuuttomien vaikutusten vuoksi. Hyvä, jos kaksi kätilöä sai pääministerin muuttamaan mielensä sunnuntai- ja iltalisäpäätöksestä. Kuinka monta kätilöä tarvitaan vakuuttamaan pääministeri siitä, että sairaana ei pitäisi mennä töihin?

Hallitus toistelee kaiken aikaa, että emme voi jättää kasvavaa velkataakkaa lapsillemme ja samaan aikaan se leikkaa lastemme tulevaisuudesta. Hallitus kiinnittää valitettavasti huomionsa pelkästään euromääräiseen velkaan ja sivuuttaa täysin sosiaalisen ja ekologisen velan. Niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti. 

Vaikka hallitus väittää kaiken aikaa, että leikkaukset koskettavat kaikkia, me kaikki tässä salissa tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi VM:n selvityksen mukaan hallituksen leikkaukset kohdistuvat eniten pienituloisiin, kuten työttömiin, eläkeläisiin ja opiskelijoihin. Jos hallitus tahtoo pitää kaikki samassa veneessä, tehkää köyhyyttä vähentävää politiikkaa.

Saimme äskettäin kuulla, että Suomi leikkaa koko YK:n ympäristöohjelman Unepin kuuden miljoonan euron perusrahoituksen. Juuri kun koko maailmalta odotetaan sitoutumista ja rahoitusta kattavaan ilmastosopimukseen Pariisissa, hallitus katsoo vain ensi vuoden budjettia ja sivuuttaa maailman suurimpaan uhkaan varautumisen. Hallitus voisi katsoa napajäätiköitä vain oman napansa sijaan.

Ihmettelen etenkin hallituspuolue Perussuomalaisten toimintaa. Jos Perussuomalaiset tahtoo aidosti puuttua maahanmuuton syihin, sen tulisi olla Suomen vihrein puolue.  Jos ihmisiä tahdotaan auttaa heidän kotimaissaan ja estää tulevaisuuden ilmastopakolaisten vyöry, nyt on viimeinen hetki toimia. Hallitukselle kehitysyhteistyöstä leikkaaminen näkyy pelkästään noin 400 miljoonan euron vuosittaisina säästöinä. Tietääkö hallitus, miltä nämä leikkaukset näyttävät siellä, missä apua kaikkein eniten tarvitaan. Hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyöhön tarkoittavat suoraan sitä, että sadattuhannet lapset ja heidän perheensä jäävät ilman suunniteltua tukea, tehty työ jää kesken ja aiemmin saavutetut tulokset valuvat hukkaan.

Annan kaksi esimerkkiä kehitysyhteistyöleikkausten käytännön vaikutuksista. Kylväjä-hanke olisi kouluttanut Bangladeshissa kätilöitä ja lääkäreitä sekä tukenut köyhimmillä alueilla ihmisten tulonhankkimismahdollisuuksia. Tätä suunniteltu hanketta ei nyt aloiteta ja tämä vaikuttaa yli 100 000 ihmisen arkeen. Interpedian vammaisten lasten koulutunkäyntiä Nepalissa tukenut hanke jää nyt ilman tukea. Jo aiemmin järjestöjen työhön Nepalissa vaikutti suuri maanjäristys, ja nyt kehitysyhteistyö-leikkaukset.

Hallituksen välinpitämättömyys ympäristöstä näkyy myös kotimaassa: luonnon monimuotoisuuden suojelu on hallituksen painotuksissa suuri häviäjä. Luonnonsuojelualueiden hankintarahoista leikataan yli puolet, Etelä-Suomen viimeiset arvosuot saavat hallituksen mielestä tuhoutua ja metsien suojelu hidastuu. Biotalouden nimissä metsiämme aiotaan parturoida 15 miljoonaa kuutiometriä lisää vuodessa, mikä aiheuttaa erityisen suuren uhkan luonnon monimuotoisuudelle.

Vihreiden mielestä talouden tasapainotukseen tulee varata kaksi vaalikautta. Vihreät ovat esittäneet hallituskaudelle 2 miljardin euron kokonaissopeutusta. Se muodostuu ympäristölle haitallisten tukien karsimisesta, verojen korotuksista sekä maltillisista menoleikkauksista. Hallitus saa Vihreiltä vahvan tuen rakenneuudistusten nopeaksi toteuttamiseksi, mutta sopeuttamisen aikataulusta ja leikkausten kohdentamisesta olemme hyvin eri mieltä. Kaikkein tärkeintä on panostaa työllisyyteen. Vihreiden tavoitteena on luoda 200 000 uutta työpaikkaa kahden vaalikauden aikana ja nostaa työllisyysaste 74 prosenttiin. Tämä puolittaisi VM:n arviot leikkausten tarpeesta. Työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat perustulo, energiavallankumous ja yrittäjyyden vahvistaminen.

Lisäksi hallituksen tulisi tehdä maahanmuuttajien kotouttamisesta itselleen uusi kärkihanke, jotta kaikkiin Suomeen saapuvat maahanmuuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat pääsisivät heti työn syrjästä kiinni ja voisivat aloittaa kieli- ja kulttuurivalmennuksen. Onnistuneen kotoutuksen kautta Suomi voisi vastata huoltosuhteen heikentymiseen ja uudet suomalaiset auttaisivat omalla työpanoksellaan myös kestävyysvajeen umpeen kuromisessa. Oli hienoa huomata, että työministeri Lindström komppasi jo Vihreiden esityksiä kotouttamisen sujuvoittamisesta.

Olemme valmiit hyväksymään hallituksen ensi vuodelle tekemät veromuutokset, mutta verotuksen oikeudenmukaisuuden vuoksi esitämme kunnallisveron perusvähennyksen korottamista, joka auttaisi ennen kaikkea pienituloisia eläkeläisiä sekä perusturvan varassa eläviä ihmisiä, joita hallituksen leikkuri kohtelee kaikkein kovimmin. Ehdotamme lisäksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämistä ja maltillisia lisäkiristyksiä ylimpään ansiotuloveroluokkaan ja pääomatuloihin hallituksen budjettiriihessä tekemien päätösten lisäksi. Näin myös kaikkein hyvätuloisimmat ihmiset saataisiin mukaan siihen kuuluisaan yhteiseen veneeseen.

Vihreiden viesti on siis hyvin selkeä: vaadimme hallitusta perumaan leikkaukset pienituloisille, koulutukseen, ympäristölle sekä kansainväliseen kehitys- ja ilmastotyölle. Jos hallitus aidosti välittää tulevista sukupolvista ja lastemme harteille jätettävästä velasta, sen tulee katsoa politiikkansa vaikutuksia ensi vuoden budjettia pidemmälle.