— Touko Aalto

Sosiaalista ja ekologista velkaa ei tule jättää lapsille

Hallitus väittää kaiken aikaa, että vuoden 2016 budjetin ja koko vaalikauden leikkaukset koskettavat kaikkia. Me kaikki kuitenkin tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi valtiovarainministeriön selvityksen mukaan hallituksen leikkaukset kohdistuvat eniten pienituloisiin. Jos hallitus tahtoo pitää kaikki samassa veneessä, sen pitää tehdä köyhyyttä vähentävää politiikkaa.

Vihreät esittää, että valitsemme leikkauksista pienemmän pahan ja korvaamme koulutusleikkaukset poistamalla kilometrikorvausten ansiottoman osuuden sekä tekemällä pienen tasoleikkauksen työmatkavähennyksiin. Näillä päätöksillä voidaan välttää ensi vuoden osalta tehtävät leikkaukset aina varhaiskasvatuksesta innovaatiotoimintaan. On pötypuhetta puhua pakosta, kun vaihtoehtoja koulutusleikkauksille on olemassa.

Vihreät tahtoo korostaa, että koulutussäästöille on vaihtoehto. Vihreät vetoavat hallitukseen, että se vetäytyy koulutusleikkauksista sunnuntai- ja iltalisäpäätöksen tapaan ja vastaa koko suomalaisen koulutuskentän ja ihmisten arjesta nouseviin vaatimuksiin. Hyvä, jos kaksi kätilöä sai pääministerin muuttamaan mielensä sunnuntai- ja iltalisäpäätöksestä. Kuinka monta kätilöä tarvitaan vakuuttamaan pääministeri siitä, että sairaana ei pitäisi mennä töihin?

Hallitus toistelee kaiken aikaa, että emme voi jättää kasvavaa velkataakkaa lapsillemme ja samaan aikaan se leikkaa lastemme tulevaisuudesta. Hallitus kiinnittää valitettavasti huomionsa pelkästään euromääräiseen velkaan ja sivuuttaa täysin sosiaalisen ja ekologisen velan - niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti.

Suomi leikkaa koko YK:n ympäristöohjelman UNEPin kuuden miljoonan euron perusrahoituksen. Juuri kun koko maailmalta odotetaan sitoutumista ja rahoitusta kattavaan ilmastosopimukseen Pariisissa, hallitus sivuuttaa maailman suurimpaan uhkaan varautumisen. Hallitus voisi katsoa napajäätiköitä vain oman napansa sijaan. Jos ihmisiä tahdotaan auttaa heidän kotimaissaan ja estää tulevaisuuden ilmastopakolaisten vyöry, nyt on viimeinen hetki toimia. 

Hallituksen välinpitämättömyys ympäristöstä näkyy myös kotimaassa: luonnon monimuotoisuuden suojelu on hallituksen painotuksissa suuri häviäjä. Luonnonsuojelualueiden hankintarahoista leikataan yli puolet ja metsien suojelu hidastuu. Biotalouden nimissä metsiämme aiotaan parturoida 15 miljoonaa kuutiometriä lisää vuodessa. 

Vihreiden mielestä talouden tasapainotukseen tulee varata kaksi vaalikautta. Vihreät ovat esittäneet hallituskaudelle kahden miljardin euron kokonaissopeutusta. Se muodostuu ympäristölle haitallisten tukien karsimisesta, verojen korotuksista sekä maltillisista menoleikkauksista. Hallitus saa vihreiltä vahvan tuen rakenneuudistusten nopeaksi toteuttamiseksi, mutta sopeuttamisen aikataulusta ja leikkausten kohdentamisesta olemme hyvin eri mieltä.

Kaikkein tärkeintä on panostaa työllisyyteen. Vihreiden tavoitteena on luoda 200 000 uutta työpaikkaa kahden vaalikauden aikana ja nostaa työllisyysaste 74 prosenttiin. Tämä puolittaisi VM:n arviot leikkausten tarpeesta. Työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat perustulo, energiavallankumous ja yrittäjyyden vahvistaminen.

Lisäksi hallituksen tulisi tehdä maahanmuuttajien kotouttamisesta itselleen uusi kärkihanke, jotta kaikkiin Suomeen saapuvat pääsisivät heti työn syrjästä kiinni ja voisivat aloittaa kieli- ja kulttuurivalmennuksen. Onnistuneen kotoutuksen kautta Suomi voisi vastata huoltosuhteen heikentymiseen ja uudet suomalaiset auttaisivat omalla työpanoksellaan myös kestävyysvajeen umpeen kuromisessa.

Olemme valmiit hyväksymään hallituksen ensi vuodelle tekemät veromuutokset, mutta verotuksen oikeudenmukaisuuden vuoksi esitämme kunnallisveron perusvähennyksen korottamista. Se auttaisi ennen kaikkea pienituloisia eläkeläisiä sekä perusturvan varassa eläviä ihmisiä, joita hallituksen leikkuri kohtelee kaikkein kovimmin. Ehdotamme lisäksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämistä ja maltillisia lisäkiristyksiä ylimpään ansiotuloveroluokkaan ja pääomatuloihin hallituksen budjettiriihessä tekemien päätösten lisäksi.

Vihreiden viesti on siis hyvin selkeä: vaadimme hallitusta perumaan leikkaukset pienituloisille, koulutukseen, ympäristölle sekä kansainväliseen kehitys- ja ilmastotyölle. Jos hallitus aidosti välittää tulevista sukupolvista ja lastemme harteille jätettävästä velasta, sen tulee katsoa politiikkansa vaikutuksia ensi vuoden budjettia pidemmälle.

Lue koko puhe täältä