— Touko Aalto

Sote-laatikkoleikki saatiin päätökseen

Touko Aalto

Hallituksen aamuinen tiedotustilaisuus ei tuonut varsinaista yllätystä soten osalta. Ainoa muutos laatikkoleikkiin oli kokoomuksen ja keskustan 15 sote-alueen kompromissin katoaminen kartalta. Muuten hallituksen vanhat pohjat 18 maakunnasta, viidestä yhteistyöalueesta ja 12 täyden palvelun ympärivuorokautisista päivystyssairaaloista säilyvät ennallaan.

Keskusta sai maakuntansa ja kokoomus valinnanvapautensa.

Soten kannalta olisi ollut parempi, jos nyt olisi keskitytty vain järjestämisuudistukseen asiantuntijoiden esittämän 9-12 alueen pohjalta sekä valinnanvapausuudistukseen ja monikanavarahoituksen purkamiseen. Keskustan vaatimuksesta uudistukseen koplataan mukaan maakunta- ja aluehallintouudistus ja edetään 18 maakunnan pohjalta. Pienimmät maakunnat jäävät auttamatta turhan pieniksi.

Hallituksen keskeinen tavoite julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämisestä kolmella miljardilla eurolla istuu huonosti yhteen valinnanvapausuudistuksen kanssa. Valinnanvapauden lisääminen ei vähennä kustannuksia tavoiteaikatauluun eli vuoteen 2030 mennessä, vaan lisää niitä. Painetta palveluiden karsimiseen ja asiakasmaksujen korotukseen syntyy, jotta säästötavoitteeseen päästään aikataulussa.

Tämä haaste realisoituu ensimmäisen kerran, kun asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä rukataan. Sitä asiakkaiden oman vastuunoton ja uudistuksen kustannussäästötavoitteiden saavuttaminen suomeksi tarkoittavat. Me olemme eri mieltä. Kattava julkinen palvelulupaus ja kohtuullisina pysyvät asiakasmaksut ovat tärkeitä edellytyksiä aidosti tasa-arvoisille sote-palveluille.

Siitä, millainen valinnanvapausmalli Suomeen tulee, hallitus ei vielä puhua pukahtanut. Selvityshenkilö Mats Brommels esitti neljää vaihtoehtoista mallia väliraportissaan. Koko sote-ratkaisun sisältöön tulee vaikuttamaan se, mihin malleista päädytään. Tätä joudumme kuitenkin vielä odottamaan.

Rahoitusratkaisut pysyvät ennallaan: valtio maksaa viulut, mitä täydennetään asiakasmaksuilla ja maakuntien sote-tuloilla. Maakunnille annetaan yksi iso könttäsumma, jonka käyttöä valvoo alueen asukkaita edustava valtuusto.

Vielä on epäselvää, mitä tapahtuu kokonaisveroasteelle ja kuntaverotukselle. Hallitus vannoo, ettei kokonaisveroaste nouse. Sen pitäisi kuitenkin pakottaa kunnat vähentämään omaa veroaan täysimääräisesti sote-menojen vähentämisen verran. Tässä voi tulla vastaan kunnallinen itsehallinto. Mahdolliset verokatot kunnallisverolle voidaan säätää korkeintaan määräaikaisiksi. Ja tuskin kukaan voi kiistää, etteikö kuntien taloustilanne ja rahantarve ole tiukka myös sote-menojen poistumisen jälkeen.

Maakuntavero kiellettiin ministerien suulla ainakin kolmesti tiedotustilaisuudessa. Se jää seuraavien hallitusten asiaksi.

Sote-henkilökunta siirretään liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti maakuntien palvelukseen. Henkilöstön viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntö muutetaan vastaamaan maakuntien työntekijöitä ja viranhaltijoita. Kuntayhtymien varat ja velat mukaan lukien sote-kiinteistöt siirtyvät maakunnille ja kuntien omistamat rakennukset taas vuokrataan maakunnille.

Uuden linjauksen parasta antia oli selkeä esitys palveluintegraation toteuttamisesta. Palveluintegraatiolla tarkoitetaan asiakkaan tarpeiden arvioimista kokonaisuutena. Tässä hyödynnetään eri ammattilaisten osaamista ja palveluiden tuomista yhteen asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluintegraatio edellyttää seuraavia asioita toimiakseen.

  1. Järjestämisen integraatio. Yksi järjestäjä.
  2. Rahoituksen integraatio. Yksi rahapussi.
  3. Tiedon integraatio. Yhteensopiva tietojärjestelmä eri palveluntuottajien välillä.
  4. Palveluketjujen integraatio. Hoito- ja palvelukokonaisuudet järjestetään eri palveluiden ja palvelutuottajien välillä yhtenä polkuna.
  5. Tuotannollinen integraatio. Selkeä palvelukokonaisuus.

Eniten mielenkiintoa tässä vaiheessa kohdistuu pääkaupunkiseudun erillisratkaisuun. Mikäli pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät näiden erityispiirteiden huomioimiseksi yhteisen ehdotuksen, on hallitus valmis arvioimaan lakiin otettavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua.


Kirjoittaja on kansanedustaja ja parlamentaarisen sote-seurantaryhmän jäsen