— Tuija Brax

Eläinsuojelurikokset puhuttavat

Viime aikojen ikävät uutiset eläinsuojelurikoksista ovat aivan aiheellisesti saaneet eläinten ystävät liikkeelle niin nettipalstoilla kuin kaduillakin.

Viimeksi eilen sunnuntaina koirien ystäviä kokoontui Helsingissä Senaatintorille muistuttamaan siitä, että eläimiä on kohdeltava hyvin. Monet eläinten ystävät ovat esittäneet, että eläinsuojelurikoksista annetut tuomiot ovat liian lieviä. Muun muassa käytössä oleva eläintenpitokielto voi olla varsin törkeässäkin tapauksessa lyhyeltä tuntuva vuosi.

Oikeusministeri ei voi tietenkään ottaa yksittäisiin tapauksiin kantaa. Eläintenpitokieltoa käytetään kyllä, ja sitä kovempia rangaistuksia on mahdollista jo nyt antaa, mutta tuomioistuimet eivät ole juuri käyttäneet asteikon yläpäätä.

Oikeusministeriössä selvitetään parhaillaan, mikä olisi paras tapa vaikuttaa asiaan. Yhtenä vaihtoehtona mietitään, pitäisikö rikoslakiin lisätä säännökset törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Viranomaisvalvonta ei ole koskaan aukotonta, minkä vuoksi on tärkeää, että ihmiset seuraavat lähistöllään olevien eläinten kohtelua. Mikäli havaintoja tai epäilyjä eläinten huonosta kohtelusta tulee, on hyvä ilmoittaa asiasta eläinsuojeluviranomaisille.

Eläinsuojelulaissa (247/1996) on säädetty, että eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Siinä myös kielletään tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille.

Täydentäviä säännöksiä eläinten suojelemiseksi vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä kuljetuksessa ja sen yhteydessä on annettu laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006 ).

Eläinsuojelusäännösten täytäntöönpanoa ohjaa hallinnollisena viranomaisena Elintarviketurvallisuusvirasto. Läänin alueella tästä huolehtii lääninhallitus. Kunnan alueella eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat
kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi.

Eläinkuljetuksia valvovat kunnaneläinlääkärit, tarkastuseläinlääkärit, rajaeläinlääkärit ja poliisi.

Tarkastuksia on jo tämän vuoden alusta lisätty tapauksissa, joissa havaitaan esiintyneen puutteita tai rikkomuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto on myös lisäämässä eläinsuojeluun liittyvää ohjeistusta, neuvontaa ja koulutusta.

Jaa sivu: