— Tuija Brax

Vaalirahoituksen julkisuus paranee

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) antoi viime viikolla Suomelle toimenpidesuosituksia vaali- ja puoluerahoituksen valvonnan uudistamisesta. GRECOn antamat kymmenen suositusta johtavat merkittäviin muutoksiin: puolueiden ja ehdokkaiden rahoituksen läpinäkyvyys paranee. Jatkossa rahoitusta koskevilta ilmoituksilta vaaditaan suurempaa tarkkuutta ja viranomaiset tarkastavat ilmoitukset nykyistä perusteellisemmin.

Rahoitusta koskevien säännösten rikkomisesta määrättävien sanktioiden tulee GRECOn mukaan olla tehokkaita - muutos nykyiseen on suuri, sillä nyt rikkomuksista seuraa enintään julkista häpeää,
kun media niitä ruotii.

Ensimmäiset reaktiot, jotka olen havainnut täällä Suomessa, ovat olleet myönteisiä. Tiedotusvälineet ovat jo pidempään pitäneet esillä niitä puutteita, jotka GRECO nyt näillä suosituksillaan osoittaa. Suositusten uutisointi viime perjantaina jatkui samalla linjalla ja myös poliitikkojen harvat kommentit ovat olleet varovaisen myönteisiä. Itse olen suositusten sisältöön tyytyväinen ja otan GRECOn haasteen vastaan vakavalla mielellä.

Olen jo ohjeistanut, että oikeusministeriössä tehdään suosituksista mitä pikimmiten selvitys. Ministeriö on aloittanut työt ja saa arvionsa valmiiksi alkukeväästä. Sen pohjalta laaditaan toimeksianto asetettavalle työryhmälle.

Jo nyt on selvää, että tulossa on merkittäviä parannuksia. Ne eivät vielä ehdi ensi vuoden kunnallisvaaleihin, mutta viimeistään vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaiden rahoituksella on uudet avoimuutta lisäävät ehdot.

GRECO julkaisee arviointiraportit kokonaisuudessaan verkkosivuillaan englanniksi: www.coe.int/greco -> Evaluations -> Third Evaluation Round.

Jaa sivu: