— Tuija Brax

Vesilain uudistaminen etenee hallitusohjelman mukaisesti

Hallitusohjelmassa olemme sopineet hallituskumppaneidemme kanssa, että toteutamme vesilain kokonaisuudistuksen. Ehdotus vesilain uudistamiseksi on nyt saatu kasaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevään 2009 aikana.

Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää järjestelmää ja lain suhdetta muuhun lainsäädäntöön. Nykyisen vesilain keskeiset periaatteet säilytetään ehdotuksen mukaan kutakuinkin ennallaan. 

Ehdotus ei sisällä säännöstä, jonka perusteella voitaisiin myöntää poikkeus vesilain ehdottomasta luvanmyöntämisesteestä. Ehdotus ei näin ollen sisällä muutosta allashankkeiden toteuttamisedellytysten osalta.

Jaa sivu: