— Tuija Brax

Törkeä eläinsuojelurikos lakiin

Annoin noin vuosi sitten työryhmälle tehtäväksi selvittää eläinsuojelua koskevien rangaistussäännösten, eläintenpitokiellon sekä eläinten takavarikon tehostamista. Työryhmä on nyt saanut työnsä valmiiksi ja minulla on hyviä uutisia!

Työryhmä ehdottaa eläinsuojelurikoksia koskevien seuraamusten tehostamista. Jotta rikoksen törkeysaste tulisi nykyistä paremmin huomioiduksi rangaistusta määrättäessä, lakiin lisättäisiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. 

Törkeä eläinsuojelurikos olisi kyseessä, jos rikos on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Teon tulisi lisäksi olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistukseksi ehdotetaan vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Nykyisin enimmäisrangaistus eläinsuojelurikoksesta on enintään kaksi vuotta vankeutta.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi samalla tuomittava eläintenpitokieltoon.

Eläintenpitokielto samoin kuin siihen liittyvä menettämisseuraamus tuomittaisiin aina syyttäjän vaatimuksesta. Toisin kuin nykyisin, eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi koskeva tuomio voitaisiin yleensä panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Myös valtakunnallisen eläintenpitokieltorekisterin perustamista pidän tärkeänä: eläintenpitokieltojen valvominen ilman sitä on käytännössä vaikeaa, ellei mahdotonta.

Eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävä työ ei lopu eläinsuojelurikoksia koskevien seuraamusten tehostamiseen. Pidän nimittäin tärkeänä jatkossa tutkia myös törkeän metsästysrikoksen tarvetta. Rikoslaissa ei nykyisin ole metsästysrikoksen törkeää tekomuotoa. Laiton metsästys on kuitenkin viime aikoina muuttunut yhä ammattimaisemmaksi ja laajamittaisemmaksi ja siihen tulisi puuttua uusin keinoin.  

Jaa sivu: