— Tuija Brax

Säätiöiden kanssa asioiminen

Säätiöiden antamat suuret lahjoitukset puolueille ovat herättäneet vilkkaan keskustelun säätiöiden toiminnasta ja valvonnasta. On selvää, että säätiön täytyy toimia säätiölain puitteissa.

Helsingin Sanomissa Turun yliopiston siviilioikeuden professori Jukka Mähönen toi viime viikolla esiin, että tuen saajan pitää myös olla varuillaan, jos se huomaa saavansa tukea säätiöltä, jonka säännöt eivät salli poliittisen rahoituksen antamista.

Olin viime vaalien alla mukana järjestämässä työhyvinvointiseminaaria, jonka liput maksoivat 250-350 euroa, ja puhujina oli alan huippuja. Osallistujina oli ennen muuta henkilöstöalan ammattilaisia.

Minun osuuteni lipunmyynnin tuotoista oli 1200 euroa, jonka olen ilmoittanut vaalirahoitusilmoituksessani. Yksikään taho ei ostanut seminaarilippuja läheskään 1000 eurolla, joka tuolloin oli Vihreiden oma ilmoitusraja, saati yli lain mukaisen 1700 euron rajan. Olen tuolloin ilmoittanut seminaarin mainoksessa, että osallistujataho ilmoitetaan julki, jos lippuja ostetaan 1000 eurolla.

Mähösen kirjoituksen jälkeen kävin vielä läpi seminaarin osallistujat, ja tunnistin sieltä yhden säätiön sekä yhden rakennuttajana toimivan osakeyhtiön, joihin molempiin otin yhteyttä. Tiedusteluni perusteella olen ymmärtänyt, että molemmat ovat osallistuneet seminaariin ohjelman ja lipun hinnan perusteella. Säätiön johto totesi, että työhyvinvointi on keskeinen osa heidän työnsä toteuttamista, mutta he eivät osaa tarkalleen vastata sisältyykö se säätiön tarkoituspykälään. Tämän vuoksi varmuuden varalta palautin heille omalta osaltani 250 euroa, jonka he olivat maksaneet seminaarilipusta.

Osakeyhtiön osalta sain tiedon, että seminaariin on osallistunut henkilöstöpuolen työntekijä, ja päätös on tehty normaalisti esimiehen hyväksynnällä. Seminaaria ei ole maksettu missään muodossa julkisista varoista.

Olen tässä asiassa todennäköisesti toiminut korostuneen varovaisesti, ehkä jopa ylivarovaisesti. Varotoimenpiteistä huolimatta mielestäni lähtökohtana on oltava, että on säätiön tai osakeyhtiön omalla vastuulla, että hankinnat ja lahjoitukset on tehty lain ja sääntöjen mukaisesti. Juridinen kynnys rahojen palauttamiskanteelle lienee korkea.

Järkeä on syytä silti käyttää. Jos saa esimerkiksi 10 000 euroa miltä tahansa taholta, kannattaa asiaan perehtyä kunnolla.

Jaa sivu: