— Tuija Brax

Kansalaisaloite ja parlamentarismi etenevät

Vihreiden pitkän ajan tavoitteet kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja parlamentarismin vahvistamisesta etenivät merkittävästi tänään, kun valtioneuvosto hyväksyi eduskunnalle annettavaksi esitykseni perustuslain uudistamiseksi.

Esitys perustuu johtamani Perustuslaki 2008 –työryhmän esiin nostamiin perustuslain uudistustarpeisiin, joihin parlamentaarinen Taxellin komitea laati esitykset.

Esityksen mukaan valtioneuvoston asemaa vahvistettaisiin niin, että tasavallan presidentin harkintavaltaa rajoitettaisiin tilanteissa, joissa valtioneuvoston ratkaisuehdotus vastaa eduskunnan muodostamaa kantaa. Pääministerin asema EU-politiikan johtajana kirjataan perustuslakiin lisäämällä säännös, joka mukaan edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja muussa ylimmän johdon edustusta edellyttävässä Euroopan unionin toiminnassa

Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennettäisiin uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Ajatuksena on, että vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Käytännön ratkaisuista säädetään myöhemmin lailla.

Lähetekeskustelu eduskunnassa käydään todennäköisesti keskiviikkona 26.5.2010. Voimaantulo edellyttää tämän ja seuraavan eduskunnan hyväksyntää.

Oikeusministeriön tiedote perustuslakiuudistuksesta

Jaa sivu: