— Tuija Brax

Mihin katoavat maahanmuuttajataustaiset lapset?

Monissa maissa on kerätty tietoa siitä, että perheet lähettävät maahanmuuttajataustaisia lapsia, usein EU-kansalaisia, lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi entiseen kotimaahansa sukulaisten luokse. Tilanteet ovat hyvin moninaisia. Kävimme lounaskeskustelun tästä ilmiöstä EU:n oikeusministereiden kesken ja sovimme, että selvitämme tilannetta kotimaassamme ja palaamme asiaan.

Suomessa asiasta ei ollut saatavilla tietoa. Nostin asian esiin ja sovimme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa, että teetämme asiasta tutkimuksen Ihmisoikeusliitolla. Järjestöllä voi olla hallintoa laajemmat verkostot maahanmuuttajien yhteisöissä ja keinoja tavoittaa ihmisiä, joilla voisi olla tietoa ilmiöstä.

Tänään Ihmisoikeusliitto julkaisi selvityksen. Tutkimus on tehty haastatteluilla. Tarkoituksena oli löytää tietoa siitä, miksi ja mihin lapsia lähetetään. Löydetyissä tapauksissa kokemus saattoi olla myönteinen, jopa kielikurssiin rinnastettava kulttuurikylpy sukulaisten luona, joissain tapauksissa hyvin kielteinen, ja lähennellä heitteillejättöä.

Selvitys asettaa haasteen hallinnolle. Jos lapsi ei enää ilmestykään kouluun, kenelle ilmoitetaan ja miten selvitetään, että lapsesta ja hänen koulutuksestaan huolehditaan asianmukaisesti. Näitä kysymyksiä meidän täytyy nyt katsauksen valossa selvittää ja etsiä ratkaisuja.

Joskus kyseessä saattaa olla rikos. Tällöin meidän täytyy varmistaa, että tapaukset tutkitaan ja käsitellään.

Ihmisoikeusliiton selvitys 

 

Jaa sivu: