— Tuija Brax

Puheista tekoihin eläinten suojelemiseksi

Kauniita puheita eläinten suojelemiseksi olemme kuulleet suunnasta jos toisesta. Tärkeimpiä ovat kuitenkin teot eläinten suojelemiseksi.

Tänään annetun lakiehdotukseni tarkoituksena on ankaroittaa kaikkein vakavimpien eläinsuojelurikosten rangaistuksia. On eläinsuojelurikoksia, jotka tehdään harkiten raa’alla tavalla. On myös selviä laiminlyöntejä, joista joutuvat kärsimään huomattavan suuri määrä eläimiä. Lakiehdotukseni avulla voidaan puuttua nimenomaan tällaisiin törkeimpiin eläinsuojelurikoksiin ja niiden rangaistuksiin.

Rikoslaki ei ole ainoa keino edistää eläinten hyvinvointia, mutta törkeän eläinsuojelurikoksen lisääminen rikoslakiin sekä eläintenpitokiellon vahvistaminen ovat kuitenkin tärkeitä keinoja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Eläinten hyötykäyttö maataloudessa on usein laajamittaista taloudellista toimintaa. Suuriin tuotantoyksikköihin, eläinten kuljetuksiin ja teurastamoihin liittyvät kaikkein vakavimmat, suurimittaiset eläinsuojelurikokset ovat osa taloudellista rikollisuutta samalla tavalla kuin vastaavat laskelmoiden tehdyt teot vaikkapa rakennusalalla. Eläinsuojelumääräysten järjestelmällinen kiertäminen ja laiminlyönti voi tuottaa merkittävää kilpailuetua muihin markkinoilla toimijoihin nähden. Tällaisesta tilanteesta kärsivät laillisesti toimivat, asiansa hyvin hoitavat tuottajat ja muut saman alan toimijat.

Hiukan juristeriaa: lakiehdotuksessa esitetään, että törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittaisiin, jos eläinsuojelurikos olisi tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena olisi huomattavan suuri määrä eläimiä tai tavoiteltaisiin huomattavaa taloudellista hyötyä ja eläinsuojelurikos olisi myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Entä se rangaistus? Rangaistusasteikko törkeässä eläinsuojelurikoksessa olisi vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Nykyisinhän eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Tavallisin rangaistus on ollut päiväsakkoja, ja vankeutta on tuomittu vain muutamassa tapauksessa vuosittain.

Rangaistusten koventaminen ei yksin auta. Siksi olenkin pitänyt tärkeänä, että törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi samalla yleensä aina määrättävä eläintenpitokieltoon. Lisäksi määräaikaiselle eläintenpitokiellolle säädettäisiin vähimmäisaika eli sen keston tulisi olla vähintään yksi vuosi. Kovin lyhyitä kieltoja ei ole määrätty usein, mutta katson, että yhtä vuotta lyhyempi kielto on tehoton.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan myös eläintenpitokieltorekisterin perustamista. Rekisterin perustamisella tehostetaan eläintenpitokieltojen valvontaa ja näin tehostuisi eläinsuojeluvalvonta. Esimerkiksi kun kunnan eläinlääkäri suorittaisi eläinsuojelutehtäviä kodeissa tai maatiloilla, olisi eläinlääkärillä mahdollisuus ajantasaisesti tarkistaa, onko henkilölle määrätty eläintenpitokielto.

Tekoja eläinten hyvinvoinnin puolesta on jatkettava. Siksi annoin viime lokakuussa työryhmälle tehtäväksi selvittää metsästysrikoksia koskevien rangaistussäännösten ja tutkintakeinojen tehostamista. Tavoitteenani on törkeimpien metsästysrikostenkin osalta saada lainsäädäntö ajan tasalle.

Oikeusministeriön tiedote ja hallituksen esitys

Jaa sivu: