— Tuija Brax

Selkämerelle kansallispuisto

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt esityksen Selkämeren kansallispuistoksi. Tämä on hienoa jatkoa hallitusohjelmassa sovitulle selvitykselle Selkämeren ja Sipoonkorven kansallispuistoista.

Selkämeren kansallispuisto on 160 kilometriä pitkä vyöhyke Kustavin edustalta Merikarvialle. Se suojelee merenalaisen luonnon monimuotoisuutta merkittävällä tavalla – ollen 90 000 hehtaarillaan itse asiassa yksi kaikkein merkityksellisimmistä merensuojelualueista. Puistoon kuuluu myös luotoja ja eräitä yksittäisiä saaria.

Selkämeren luonto on upea ja todella säilyttämisen arvoinen. Vesi on varsin kirkasta, meren pohjassakin on monin paikoin valoa. Puistoon kuuluu vedenalaisia särkkiä ja palasia vedenalaisista harjuista. Alueen pituus tekee sen, että luonto ja lajisto muuttuvat matkan varrella.

Aavan meren matalikot ovat monille kalalajeille keskeisiä lisääntymisalueita, ja Selkämeren kansallispuiston yksi perustamistarkoitus onkin luonnonkalakantojen turvaaminen.

Kalastus on sallittua koko kansallispuiston alueella ilman erillistä lupaa, ja kalastajien toiveita on otettu huomioon sallimalla harmaahylkeen metsästys normaalin sääntelyn puitteissa myös kansallispuiston alueella.

Selkämeren kansallispuiston perustaminen on ollut vaativa hanke, sillä siinä missä Satakunnassa puistoa kovasti halutaan, Vakka-Suomen puolella siihen on kohdistunut kritiikkiä. Kalankasvatus kansallispuistossa ei tule olemaan mahdollista sen rehevöittävien vaikutusten vuoksi, mutta alueen eteläosaa on rajattu niin, että kalankasvatuksellekin jää soveltuvia paikkoja.

Paikallisen väestön toiveet on otettu huomioon myös sallimalla sorsastus syyskaudella tietyillä luodoilla, tosin Metsähallituksen luvalla.

Selkämeren kansallispuiston perustaminen on hieno saavutus! Seuraava tavoite kansallispuistokentässä on Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen. Tässä asiassa on edettävä päätöksentekoon jo ensi syksynä.

Jaa sivu: