— Tuija Brax

Yksi oikeusministeriön tämän vaalikauden tärkeimmistä esityksistä lähetekeskustelussa

Yksi oikeusministeriön tämän vaalikauden tärkeimmistä esityksistä oli eilen eduskunnassa lähetekeskustelussa. Asia on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Vaikka kyse on lainsäädännöllisesti vain yhden pykälän muuttamisesta, uudistus on vaikutuksiltaan merkittävä.

Lievät pahoinpitelyt aiotaan siirtää virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen tai tekijälle läheiseen henkilöön taikka henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään. Uudistuksella halutaan parantaa näiden erityistä suojaa tarvitsevien uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin tekojen moitittavuus. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2011 alussa.

Nykyisin rankaiseminen lievästä pahoinpitelystä edellyttää, että uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Kun nämä rikokset tulisivat virallisen syytteen alaisiksi, esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän saattaminen vastuuseen eivät olisi enää riippuvaista uhrin tahdosta. Poliisille tulisi myös velvoite selvittää tapahtumainkulkua esimerkiksi kotihälytyksen yhteydessä nykyistä laajemmin.

Haluan erityisesti korostaa lakiehdotuksen merkitystä lähisuhdeväkivallan uhrin näkökulmasta. Lähisuhdeväkivallassa uhri on erityisen suojan tarpeessa, sillä hän on usein haavoittuva ja tekijästä jollakin tavoin riippuvaisessa asemassa. Läheisiin kohdistuva lieväkin pahoinpitely saattaa muodostaa jatkuvan uhan ja pelon ilmapiirin, joka voi heijastua koko perheen elämään.

Virallisen syytteen alaisiksi tulisivat lakiehdotuksen avio- tai avopuolisoon kohdistuneet lievät pahoinpitelyt. Sama koskisi rekisteröidyn parisuhteen osapuolia. Suhde voi olla läheinen, vaikka seurustelukumppanit asuvat erillään tai ovat jo eronneet. Virallisen syytteen alaiseksi tulisivat myös vanhempiin, isovanhempiin ja sisaruksiin kohdistuneet lievät pahoinpitelyt. Esitys on sukupuolineutraali eli se koskee niin naisia kuin miehiä sekä rikoksen tekijöinä että uhreina. Eilen lähetekeskustelussa ollut hallituksen esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla tähdätään naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen ja muun väkivallan vähentämiseen.

Toukokuun alussa valmistui oikeusministeriön työryhmän mietintö, jossa ehdotetaan nykyistä ankarampia rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Työryhmä ehdotti myös uusia rangaistussäännöksiä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Lisäksi käynnistin huhtikuun alussa oikeusministeriössä selvityksen rikoslain muuttamiseksi niin, että sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön kanssa määriteltäisiin aina raiskausrikokseksi. Selvitysmiehen juuri valmistunut ehdotus on keskeinen osa raiskaussäännösten laajempaa uudistusta, jota pidän välttämättömänä.

Jaa sivu: