— Tuija Brax

Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole tie moniavioliittoihin

Järjestimme heinäkuun alussa yhdessä Oras Tynkkysen kanssa tilaisuuden Vihreiden pitkäaikaisesta tavoitteesta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tilaisuudessa ilmoitin teettäväni syksyllä oikeusministeriössä selvityksen samaa sukupuolta olevien avioliiton asemasta eri valtioissa. Esimerkiksi Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa on vuosina 2009–2010 säädetty yhdenvertainen avioliittolaki. Selvitys on hyvä tehdä, kun alkukesän puoluekokouksissaan kokoomus, SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kaikki julistivat kannattavansa ajatusta.

Toissapäivänä kokoomuksen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola julkaisi kotisivuillaan kolumnin, jossa hän kertoo vastustavansa sukupuolineutraalia avioliittolakia. Korhola kirjoittaa epäilevänsä, että samaa sukupuolta olevien avioliittojen jälkeen haluttaisiin automaattisesti sallia myös useiden ihmisten väliset liitot.

Pidän Korholan väitettä moniavioliittojen tavoittelemisesta erikoisena ja harhaanjohtavana. Oikeusministeriö ei selvitä avioliitto-oikeutta kolmen tai useamman ihmisen suhteille, eikä sellainen tavoite mitenkään seuraa yhdenvertaisesta avioliittolaista.

Tasa-arvoisessa avioliittolaissa on kyse yhdenvertaisuuden esteiden purkamisesta. Nykyinen avioliittolaki asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan puolison sukupuolen perusteella ja tästä epätasa-arvosta halutaan päästä eroon. Moniavioliittojen kytkeminen tähän keskusteluun on ikivanha harhautustemppu, jota äärikristilliset tahot ovat käyttäneet usein.

Korhola puolustelee syrjivää nykymallia myös avioliiton käsitteen merkityssisällöllä. Hänen mukaansa avioliitto on perinteisesti tarkoittanut miehen ja naisen välistä liittoa. Koska näin on ollut, näin pitäisi aina olla.

Käsitteillä saivartelu ei kanna kovin pitkälle. Yhteiskunnan kehittyessä lukuisten käsitteiden merkityssisällöt ovat muuttuneet – ja hyvä näin.

Miltä näyttäisivät esimerkiksi naisten oikeudet, jos äänioikeuden käsitteen olisi katsottu voivan koskea vain miehiä? Käsitteitä täytyy myös aktiivisesti muuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavaan suuntaan.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on herättänyt keskustelua myös kirkon piirissä. Helsingin piispa Eero Huovisen mukaan kirkon tulisi harkita vihkioikeudesta luopumista, jos avioliittolaki muutettaisiin sukupuolineutraaliksi. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei velvoittaisi uskonnollisia yhdyskuntia vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkko saisi siis vastedeskin itse päättää, kenet vihkii. Avioliittolain tasa-arvoistamisen tavoitteena olisi luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet siviilivihkimiseen, ei puuttua kirkon toimintaan tai edes epäsuorasti sen asemaan.

Iloitsin taannoin kokoomuksen puoluekokouksen äänestyspäätöksestä asettua tasa-arvoisen avioliittolain kannalle. Hienoa oli myös, että puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilmoitti kesällä SuomiAreena-tapahtumassa kannattavansa tasa-arvoista avioliittolakia.

Keskeisten kokoomuspoliitikkojen viimeaikaiset puheenvuorot ovat kuitenkin hämärtäneet puolueen kantaa. Korholan lisäksi yhdenvertaisuuden edistämistä vastaan ovat asettuneet mm. eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi ja varapuheenjohtaja Lenita Toivakka sekä pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Ben Zyskowicz.

Jaa sivu: