— Tuija Brax

Kuntapäättäjien kytkökset julki

Kesällä on käyty keskustelua siitä, onko suurilla kauppaketjuilla käytännössä ”omat edustajansa” kunnanhallituksissa ja –valtuustoissa, koska niin monet kuntapäättäjät toimivat osuuskauppojen valtuustoissa tai muussa liike-elämässä. Eilen Kuntamarkkinoilla keskustelin ministeri Töllin kanssa metropolipolitiikasta, ja siinä sivussa kävimme läpi myös tätä aihetta.

Kuntapäättäjien sidonnaisuudet olivat esillä vaali- ja puoluerahoitusta uudistaneen Tarastin työryhmän työssä.

Tarastin työryhmän muistioon on kirjattu, että: "Toimikunta esittää, että valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuuden sisällyttää kuntalakiin keskeisissä kunnallisissa luottamustoimissa toimiville ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuus voisi olla samantyyppinen kuin kansanedustajilla. Ilmoitusvelvollisuus olisi siten laajempi kuin pelkkää vaalirahoitusta koskeva. Tämä olisi erityisen tärkeää kaavoitus- ja rakennuspäätöksiin osallistuvien osalta sekä niiden, jotka osallistuvat päätöksiin isoista kunnallisista hankinnoista."

Kuntalain uudistustarpeita valmistelemaan on asetettu virkamiestyöryhmä, ja on tarpeen että työryhmä käy läpi myös kuntapäättäjien sidonnaisuuksien ilmoittamista. Keskusteltuani asiasta kuntaministeri Töllin ja oikeusministeriön työryhmäedustajan kanssa olen luottavainen, että virkamiehet käyvät asiaa perusteellisesti läpi.

Kuntalain uudistuksen valmistuminen kestää, ja uudet säännöt saadaan todennäköisesti voimaan vasta seuraavalle kunnallisvaalikaudelle.

Eilen Kuntamarkkinoilla kävi ilmi, että Kuntaliitto on evästänyt kuntia erilaisista malleista, joilla kuntapäättäjien sidonnaisuuksia voisi ilmoittaa ja julkistaa. Kuntien olisi perusteltua nyt etsiä oma tapansa tarjota kunnan päättäjille mahdollisuus julkistaa sidonnaisuutensa.

Lisäksi kannustan puolueita keskusteluun siitä, millaiset sidonnaisuudet ovat hyväksyttäviä ja hyvästä, ja millaisia kannattaa välttää. Jokaisella meistä on viiteryhmämme, valtuutetut ovat usein toimineet urheiluseuroissa tai alueen liike-elämässä, ja tämä on aivan normaalia, kunhan päättäjät ymmärtävät jäävätä itsensä oikeassa kohdassa. Sidonnaisuudet voivat kuitenkin muodostaa ongelman esimerkiksi silloin, jos lähes kaikki keskeiset päättäjät ovat kytköksissä tiettyihin toimijoihin.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen esimerkiksi kuntien nettisivuilla mahdollistaisi avoimen keskustelun, kun kytkökset olisivat julki ja kaikkien arvioitavina.

Jaa sivu: