— Tuija Brax

Sipoonkorvesta tulee kansallispuisto!

Eilisessä iltakoulussa hallitus sitoutui perustamaan kansallispuiston Sipoonkorpeen. Vihreät ovat hyvin tyytyväisiä tähän linjaukseen. Hallitus myös linjasi, että maanvaihdoista Helsingin kanssa neuvotellaan ja että toimivat ekologiset käytävät rannikolle on turvattava. Lisäksi on pidettävä huolta, että lähialueen uusille asukkaille on myös muita virkistysalueita kansallispuiston lisäksi.

Hallitusohjelman mukaisesti Metsähallitus ensin selvitti edellytyksiä perustaa Sipoonkorven kansallispuisto. Selvitys ja sen johdosta järjestetty lausuntopalaute olivat hyvin yksiselitteisiä: Kansallispuisto kannattaa perustaa.

Valtio omistaa Sipoonkorvessa noin 1900 hehtaaria maata selvitetyllä alueella, josta noin 1800 hehtaaria on moottoritien pohjoispuolella. Lisäksi alueella on Helsingin, Vantaan ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maita, joita tulee vaihtaa valtiolle. Alueella olevilla yksityismailla saattaa myös olla arvokkaita luontokohteita, joita voitaisiin -maanomistajan niin halutessa- ostaa tai vaihtaa valtiolle ja sitten liittää kansallispuistoon. Näinhän Nuuksion kansallispuistokin on laajentunut.

Paineen luominen asiassa on kannattanut, ja tavalla tai toisella asian saattaminen päätökseen on etenemässä hallituskauden lopulla. Vihreät ovat nostaneet asiaa esiin joka välissä hallitusneuvotteluista lähtien, ja työ on kantanut hedelmää. Kiitos yhteistyöstä ympäristöjärjestöille ja muun muassa partiolaisille, joilta on tullut selvää viestiä kansallispuiston puolesta.

Jaa sivu: