— Tuija Brax

Törkeistä metsästysrikoksista kovemmat rangaistukset

Hyviä uutisia: tänään valtioneuvosto hyväksyi lakiesitykseni, jolla on tarkoitus koventaa kaikkein vakavimpia metsästysrikoksia koskevaa lainsäädäntöä. Rikoslakiin esitetään lisättäväksi uusi säännös törkeästä metsästysrikoksesta, jotta erityisen moitittavasta teosta voitaisiin tuomita entistä ankarampi rangaistus.

Näyttää siltä, että osa metsästysrikoksista on viime vuosina raaistunut ja osasta rikollisuutta on tullut entistä suunnitelmallisempaa. Viime talvina on paljastunut suurpetoihin kohdistuneita metsästysrikoksia, jotka on tehty poikkeuksellisen raa'alla tavalla. Eläintä on esimerkiksi saatettu ajaa takaa moottorikelkalla ja lopuksi sen yli on ajettu. Aina eläin ei kuole heti.

Metsästysrikokset kohdistuvat myös entistä useammin suojeltuihin ja uhanalaisiin eläinlajeihin. Huolestuttava esimerkki on susikannan pienentyminen viime vuosina. Vuoden 2006 lopussa Suomessa oli RKTL:n arvion mukaan vähintään 250 sutta. Tuorein, lokakuun puolivälissä annettu arvio susikannasta oli 155–185 yksilöä. Koska kyse on lisääntymiskauden jälkeisestä arviosta, susikannan kehityssuunta on edelleen laskeva.

Mikä uudistuksen myötä muuttuisi? Jatkossa törkeästä metsästysrikoksesta tuomittaisiin, jos rikoksen tekotapa on erityisen raaka tai julma, rikos kohdistuu suureen joukkoon riistaeläimiä tai jos rikos on erityisen suunnitelmallinen. Myös ahman, ilveksen, karhun, metsäpeuran, saukon tai suden tappaminen tai vahingoittaminen olisi jatkossa törkeä metsästysrikos. Rikoksen tulee olla myös kokonaisuutena arvioiden törkeä. Törkeästä metsästysrikoksesta voitaisiin tuomita jopa neljä vuotta vankeutta. Korotus törkeimmissä tapauksissa on merkittävä, sillä tällä hetkellä metsästysrikoksesta tuomittava enimmäisrangaistus on kaksi vuotta.

Uudistuksella tehdään myös metsästyskiellosta entistä tuntuvampi rangaistus. Jatkossa törkeästä metsästysrikoksesta tuomittava henkilö olisi pääsääntöisesti määrättävä myös metsästyskieltoon, jonka kesto olisi vähintään kolme ja enintään kymmenen vuotta. Metsästyskiellon merkitys on suuri, koska kiellon saaja yleensä kokee sen ankaraksi seuraamukseksi.

Merkittävä osa metsästysrikoksista on piilorikollisuutta, ja esiin tulleissakin tapauksissa tekijä on melko usein jäänyt selvittämättä. Jatkossa törkeiden metsästysrikosten tutkinnassa voitaisiin käyttää pakkokeinoina televalvontaa ja matkaviestimien sijaintitietojen hankkimista. Tämä tehostaisi rikosten tutkintaa etenkin haja-asutusalueilla.

Tänään annettu esitys tulee todella tarpeeseen. Rangaistusasteikkojen merkittävä korottaminen, tuntuva metsästyskiellon uhka ja kiinnijäämisriskin lisääminen ovat tehokkaita keinoja puuttua raaistuneeseen metsästysrikollisuuteen ja turvata uhanalaisten lajien suojeluarvo ja suojelun tarve.

Eläinten rikosoikeudellista asemaa ollaan parantamassa myös toisella esityksellä. Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystäni törkeiden eläinsuojelurikosten sääntelyn ankaroittamiseksi. Lue lisää tästä.

Oikeusministeriön tiedote aiheesta

Jaa sivu: