— Tuija Brax

Perheväkivallan uhrin asema paranee

Eduskunta hyväksyi eilen hyvin tärkeän lakimuutoksen, jolla parannetaan lähisuhdeväkivallan uhrien oikeusturvaa. Pidän tätä uudistusta yhtenä tämän hallituskauden merkittävimmistä muutoksista oikeusministeriön hallinnonalalla. Eilen hyväksytyllä rikoslain muutoksella lievät pahoinpitelyt siirretään virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen tai tekijälle läheiseen henkilöön taikka henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2011 alussa. Nykyisen lain mukaan lievästä pahoinpitelystä rangaistaan vain, jos uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Tulevaisuudessa esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän saattaminen vastuuseen esimerkiksi puolisoon, lapseen tai isovanhempaan kohdistuneesta lievästä pahoinpitelystä ei ole riippuvainen uhrin tahdosta. Lähisuhdeväkivallan uhrin kannalta muutoksella on suuri merkitys. Erityisen suojan tarpeessa olevan uhrin asema paranee, kun hänen ei tarvitse itse olla aktiivinen ja vaatia tekijälle rangaistusta. Uhrin oikeudellisen aseman tuntuvan parannuksen lisäksi muutos antaa myös selkeän viestin tekojen paheksuttavuudesta. Lähisuhdeväkivalta on aina vakava ja tuomittava asia.
Jaa sivu: