— Tuija Brax

Laki törkeästä eläinsuojelurikoksesta koventaa rangaistuksia

Puhuessani tänään Kennelliiton KoiraExpossa saatoin ilolla kertoa, että eläinsuojelurikoksiin pystytään tulevaisuudessa puuttumaan aiempaa paremmin.

Maaliskuun alussa tulee voimaan esityksestäni säädetty laki törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Lisäksi valtakunnallinen eläintenpitokieltorekisteri tulee käyttöön kesäkuun alussa.

Törkeää tekomuotoa voidaan soveltaa esimerkiksi koiratappelujen järjestämiseen.

Nykyisin eläinsuojelurikoksista tuomitaan valtaosassa tapauksista sakkoa. Vankeutta tuomitaan noin kymmenelle tuomitulle vuodessa, ja vankeus määrätään yleensä ehdollisena. Ehdotonta vankeutta tuomitaan noin yhdessä tapauksessa vuosittain. Myöskään eläintenpitokieltoja ei ole voitu valvoa riittävän tehokkaasti.

Uuden lain mukaan erityisen raa’at tai julmat teot arvioidaan törkeäksi eläinsuojelurikokseksi. Samoin tuomitaan, jos kyse on huomattavan suuresta määrästä eläimiä tai tekijä tavoittelee huomattavaa taloudellista hyötyä.

Rangaistukseksi tulee tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Nykyisin eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Uusi säännös siis pakottaa tuomioistuimen tuomitsemaan törkeistä rikoksista vankeutta.

Myös eläintenpitokieltoa koskevia säännöksiä tiukennetaan uudessa laissa törkeiden tekojen osalta.

Eläintenpitokielto ulotetaan uudessa laissa koskemaan myös eläimen omistamisen kieltämistä. Nykyisin on kiellettyä eläimen pitäminen, hoitaminen ja sen hyvinvoinnista vastaaminen, mutta ei omistaminen. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi pentutehtailun jatkamisen tuomitusta eläintenpitokiellosta huolimatta, jos kieltoon tuomittu on sijoittanut omistamansa emon ja pennun muualle hoitoon.

Lisää hyviä uutisia tuli perjantaina, kun eduskunta hyväksyi selvin numeroin törkeää metsästysrikosta koskevan säännöksen sisällön. Tämä tärkeä uudistus sai myös oppositiolta laajan tuen.

Koiraharrastus on tärkeää isolle joukolle suomalaisia. Koira on monelle tärkeä perheenjäsen ja ystävä. Yhdessä me kaikki pystymme kantamaan vastuuta siitä, että eläinten kaltoin kohtelua ei enää hyväksytä.

Jaa sivu: