— Tuija Brax

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja voitaisiin valita täysistunnossa äänestämällä

Kuten tunnettua, Suomessa perustuslakivaliokunta valvoo lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta. Sen auktoritatiivinen asema on kirjattu perustuslain 74 §:ään. Perustuslakivaliokunnan lausuntoja pidetään eduskuntatyössä muita valiokuntia sitovina. Rakenteella on pitkä historia, ja se on perustuslakia uudistettaessa haluttu säilyttää.

On tärkeää, että perustuslaista johtuvat vaatimukset lainsäädännölle tulevat huomioiduiksi lakeja valmisteltaessa ja niitä säädettäessä.

Perustuslakivaliokunnan asemasta eräänlaisena ”valtiosääntötuomioistuimena” johtuu, että sen toiminta vaikuttaa ratkaisevasti koko eduskunnan työhön. Perustuslakivaliokunnan tulee ratkaisutoiminnassaan saada nauttia eduskunnan muuhun valiokuntaelämään verrattuna poikkeuksellista riippumattomuutta. Eduskunnassa perustuslakivaliokunnan tällaista integriteettiä on totuttu kunnioittamaan.

On kuitenkin myös välttämätöntä, että perustuslakivaliokunnan työtä aikataulutettaessa ja muuten teknisesti järjestettäessä otetaan asiamukaisesti huomioon koko eduskunnan tarpeet ja toiveet.

Valiokunnan työtä johtaa sen puheenjohtaja. Olen tänään Helsingin hovioikeuden vihkiäisissä pitämässäni puheessa esittänyt, että perustuslakivaliokunnan valtiosääntöisen erikoisaseman takia on tarpeen harkita perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan valinnan osoittamista eduskunnan täysistunnon tehtäväksi. Täysistunto voisi valita perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan suljetulla lippuäänestyksellä, kuten eduskunnan puhemiehen valinta toteutetaan.

Näin korostaisimme perustuslakivaliokunnan riippumatonta asemaa suhteessa esimerkiksi puoluepolitiikkaan, saati pikkupolitikointiin, ja toisaalta tunnustaisimme valiokunnan keskeisen roolin eduskuntatyön kokonaisuuden kannalta. Suljetulla lippuäänestyksellä valittu perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja nauttisi todennäköisesti puhemiehistön tapaan poikkeuksellista arvostusta.

 

Jaa sivu: