— Tuija Brax

Vaaliuudistus hyväksyttiin eduskunnassa

Vaaliuudistuksella toteutetaan kahta Vihreille tärkeää tavoitetta: Jatkossa vaalien suhteellisuus toteutuu täysimääräisesti koko maassa ja jokaisessa vaalipiirissä annetut äänet painavat eduskunnan valinnassa yhtäläisesti.

Eduskunta edellytti jo vuonna 1998 kahdessa lausumassaan, että hallitus selvittää suhteellisuuden toteutumisessa eduskuntavaaleissa olevat ongelmat ja tarvittaessa valmistelee vaalilainsäädännön muutokset suhteellisuuden vahvistamiseksi ja toisaalta poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi.

Vasta Vanhasen II hallitus ryhtyi tosissaan toteuttamaan uudistusta. Kaikkien puolueiden yhteistyöllä valmisteltiin malli, josta hallituksen esitys rakennettiin. Esitys perustuu nykyiseen vaalipiirijakoon. Kansanedustajat valitaan edelleen vaalipiireistä, mutta puolueiden paikkamäärät ratkaistaan niiden koko maassa saaman tuloksen perusteella.

Uudistus tuo järjestelmään selkeyttä siinä, että vaaliliitot kielletään. Se myös antaa ihmisille nykyistä paremman mahdollisuuden tukea haluamaansa puoluetta myös pienissä vaalipiireissä niin, että ääni vaikuttaa puolueen menestykseen vaaleissa. Näin ääniä menee merkittävästi vähemmän ”hukkaan”.

Vaaliuudistus olisi voitu toteuttaa myös jollain toisella mallilla, esimerkiksi vaalipiirijakoa uudistamalla tai niin, että maa olisi jaettu esimerkiksi kolmeen tai neljään vaalialueeseen. Puolueiden välisissä neuvotteluissa nyt ehdotettu malli sai kuitenkin ehdottomasti suurimman kannatuksen. Vaalipiirijaon uudistamisen vaikeutena on mm. se, että väestö on keskittynyt niin, että pohjoisessa kampanjointimatkat muodostuisivat valtavan suuriksi. Useamman vaalialueen malli olisi taas ollut ehdotusta monimutkaisempi.

Äänikynnykseksi valittiin 3 prosenttia. Äänikynnys on kompromissi. Karkeasti voi todeta että suuremmat puolueet kannattivat korkeampaa äänikynnystä ja pienemmät puolueet matalampaa äänikynnystä. Vihreät katsoivat että kompromissi on hyväksyttävissä oleva neuvottelujen lopputulos, ja eilen lopullisessa äänestyksessä kaikki muutkin pienet ja keskisuuret puolueet katsoivat että uudistus on kolmen prosentin äänikynnykselläkin hyväksyttävissä.

Kansainvälisesti vertaillen kolmen prosentin kynnys on varsin maltillinen, jos vertaa esimerkiksi Ruotsin 4 prosenttiin tai Saksan 5 prosenttiin. Toisin kuin on väitetty, Vihreät ovat nousseet parlamenttiin myös näissä maissa, eikä äänikynnys ole sitä estänyt. Uusi malli ei estä uusia puolueita pääsemästä eduskuntaan, semminkin kun jo 2 prosentin kannatuksella puolue on oikeutettu puoluetukeen. On lisäksi huomattava, että vaalialuetoimikunta ehdotti äänikynnykseksi 3,5 prosenttia, jota ehdotusta hallitus esityksessään siis alensi.

Kiitos Keskustalle ja Kokoomukselle reilusta hallitusyhteistyöstä, ne pitivät kiinni lupauksestaan uudistaa vaalijärjestelmää eduskunnan ponsien edellyttämällä tavalla.

Kiitos myös Vasemmistoliitolle, Kristillisdemokraateille ja Perussuomalaisille, jotka ovat yhdessä Vihreiden kanssa vaatineet tämän kaltaista tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävää uudistusta pitkään. Uudistus on nyt lepäämässä vaalien yli – jos pidämme yhdessä kiinni uudistuksen välttämättömyydestä, saamme sen hyväksyttyä seuraavassakin eduskunnassa.

Jaa sivu: