— Tuija Brax

Romanien köyhyyteen haettiin ratkaisua EU-tasolla

EU-maiden oikeusministerit pääsivät ensimmäistä kertaa keskustelemaan romanien tilanteesta tiistaina Luxemburgissa pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa. Näin välitettiin tärkeä viesti siitä, että romanien perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen otetaan EU:ssa vakavasti ja hyvä niin.

Suomalaisessa keskustelussa on pitkään korostettu, että eri Euroopan maista tulevan romaniväestön kerjäämisongelmaa ei ratkaista kotimaisin eväin, vaan tarvitaan EU-tason toimia. Oikeusministerien kokouksessa nousi nyt esille aidosti uskottavia keinoja romanien aseman parantamiseksi.

Huhtikuun alussa komissio julkaisi tiedonannon, jossa luodaan yhteiset puitteet kansallisille romanistrategioille. Tiedonannossa edellytetään, että romaneja koskeville toimille asetetaan selkeät tavoitteet sekä kansallisella että alue- ja paikallistasolla. Jäsenmaiden odotetaan saavan omat strategiansa valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

On selvää, että tuloksia saadaan aikaan vain, jos EU-maat sitoutuvat aidosti kansallisten strategioiden toteuttamiseen. Itse painotin oikeusministerikokouksessa jäsenmailta vaadittavien toimien seurannan merkitystä. Komission on seurattava EU:n syrjintälainsäädännön täytäntöönpanoa ja tartuttava rohkeasti puutteisiin. Tarvittaessa rikkomukset on vietävä EU-tuomioistuimeen. Sain näkemyksilleni tukea usealta oikeusministeriltä. Kurin ja kunnianhimon puolesta syntyi yhteisymmärrys.

Yksi konkreettinen tapa vaikuttaa romanien asemaan on EU-rahastojen varojen suuntaaminen tätä tarkoitusta palveleviin toimiin. Näitä kaikista heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen tarkoitettuja EU-rahoja on peräti 26,5 miljardia euroa. Niistä voidaan esimerkiksi tukea romanien yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia ja parantaa asumisoloja heidän kotivaltioissaan. Rahoituksen osalta on siis olemassa monia - todella monia - käyttämättömiä mahdollisuuksia. 

Jaa sivu: