— Tuija Brax

Televisio-ohjelmien esteettömyys paranee

Viime viikolla otettiin tärkeä askel televisio-ohjelmien esteettömyyden parantamiseksi, kun valtioneuvosto antoi asetuksen, jolla laajennetaan televisio-ohjelmiin liitettäviä ääni- ja tekstityspalveluita. Päätöksellä laajennetaan näkö- ja kuulorajoitteisten saavutettavissa olevaa ohjelmatarjontaa. Ylen julkisen palvelun ohjelmistojen lisäksi ääni- ja tekstityspalvelut liitetään myös osaan kaupallisista ohjelmistoista, muun muassa MTV3:n ja Nelosen ohjelmiin.

Musiikki- urheilu- ja lastenohjelmat jäävät tässä vaiheessa vielä asetuksen ulkopuolelle. Musiikki ja urheilu kiinnostavat kuitenkin näkö- ja kuulorajoitteisia siinä missä muitakin. Lastenohjelmienkin tekstitys olisi tärkeää, koska moni kuuro lapsi osaa lukea, ja tekstityksestä hyötyisivät myös lasten kanssa olevat vanhemmat ja isovanhemmat.

Tavoitteena on oltava, että tulevaisuudessa kaikki ohjelmat ovat ääni- ja tekstipalveluiden piirissä. Tekniikan kehittyessä tämä on mahdollista myös suorien lähetysten kohdalla. Lisäksi on tärkeää muistaa, etteivät kaikki kuurot osaa hyvin suomea, minkä vuoksi viittomakielisten ja viittomakielelle tulkattujen ohjelmien määrää pitää lisätä. Työ esteettömyyden lisäämiseksi ei saa loppua tähän.

Monissa EU-maissa laajoja ääni- ja tekstipalveluita on tarjottu television katsojille ja kuuntelijoille jo pitkään. Lisäksi esimerkiksi YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus velvoittaa allekirjoittajamaat varmistamaan, että vammaisilla on muun väestön kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet vastaanottaa ja välittää tietoja. Television ääni- ja tekstityspalveluiden laajentaminen on siten myös linjassa Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

Television ääni- ja tekstityspalvelujen laajentaminen on vammaisten lisäksi hyvä uutinen myös monille ikääntyville ihmisille, joille television katsominen on vaikeaa näön tai kuulon huononemisen vuoksi. Lisäksi suomea tai ruotsia opiskelevat maahanmuuttajat varmasti ilahtuvat ymmärtämistä helpottavasta tekstityksestä.

Viestintäteknologian ja sisältöjen esteettömyys on ihmisten yhteiskunnallisen osallistumisen perusedellytys. Yhdenvertaisuutta kunnioittava, ikääntyvä ja monikulttuurinen Suomi tarvitsee jatkossakin vastaavia käytännön ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja tehdään samalla arjesta mukavampaa.

Jaa sivu: