— Tuija Brax

Terveydenhuollon rakenteet rohkeasti uusiksi!Olen koko hallituskauden ollut osaltani vastuussa terveydenhuollon rakenteista keskeisten ministerityöryhmien jäsenenä. On aika kertoa seuraava karu tarina: neljä vuotta on pitkälti mennyt keskustan ja kokoomuksen asemasotaan, selvityksiin ja laihoihin, joskin välttämättömiin, kompromisseihin.

Ministerikollega Paula Risikkoa vapaasti lainatakseni: ”Selvityksiä on tehty jo niin paljon, että niitä voisi vaikka pelloille levitellä.”

Nyt keskusta on uskaltautunut hiukan suorempiin sanoihin. Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Mari Kiviniemi piti lauantaina melko itsekriittisen puheen terveydenhuollosta: OECD:n vertailussa suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on todettu yhdeksi epätasa-arvoisimmista.

On hyvä, että terveydenhuollosta puhutaan suoraan. On myös hyvä, että keskusta esittää hahmotelman omaksi mallikseen terveys- ja sosiaalikysymyksissä. Keskusta on keskeinen vastuutaho nykyisen todella sekavan hallintohimmelin rakentamisessa. Etenkin siksi oli hyvä kuulla, että sillä yleensä on ajatuksia nykysotkun selvittämiseksi.

Keskustan malli perustuu toisaalta maakuntiin, mutta toisaalta se ripustautuu käsittämättömästi kuntakentän pysähtyneisyyden ylistämiseen ja kuntarakenteen ongelmien kieltämiseen.
 
Vihreät sen sijaan ovat valmiit sosiaali- ja terveydenhuollon rohkeaan rakenteelliseen uudistukseen. Nykyinen rakenne, jossa rahoitus ja vastuu palveluista ovat pirstaleisia, joutaa pois.

Palvelut on järjestettävä kokonaisuutena. Eri toimijoille ei enää saa syntyä kannusteita siirrellä asiakkaita toisen rahoittajan vastuulle. Sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteentoimivuus on varmistettava. Keskeistä on myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollosta päätetään demokraattisin menettelyin.

Vihreät ovat pitäneet esillä miljoonapiiriajatusta. Hyvä vaihtoehto palveluiden järjestämiseen voisi olla viiden hyvinvointipiirin perustaminen. Näin loisimme tehokkuutta, yhdenvertaisuutta ja selkeyttä. On myös selvää, että kaikissa malleissa uuden valtionosuusjärjestelmän tulee ohjata mielekkäisiin kuntaliitoksiin.

Suomella ei ole enää varaa jahkailuun, laihoihin kompromisseihin tai loputtomiin selvityksiin. Siksi eräs keskustan vaade on syytä tyrmätä heti ja selvästi. Keskusta nimittäin näkee, että asian valmistelu hoidetaan ensi vaalikaudella parlamentaarisessa komiteassa. Tähän sisältyy merkittävä riski, että ratkaisut aina vaan lykkääntyvät.

Hallitusneuvotteluissa on uskallettava tehdä valintoja. Uutta nelivuotista asemasotaa parlamentaarisessa komiteassa eivät Suomen sairaat enää kestä! Säätytalolta ei saa poistua ennen kuin perusvalinnat on tehty. Sen pohjalta voidaan toki sitten ripeässä tahdissa käydä läpi avoin prosessi, jossa kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana. Vastuun on kuitenkin oltava koko ajan selvä: hallitus tekee mitä isänmaa tarvitsee, eikä aikaile loputtomien reviiririitojen ja arvovaltakiistojen maailmassa.

Jaa sivu: