— Tuija Brax

Voimaa vanhuuteen

Ikääntyminen ja iäkkäiden ihmisten oikeudet koskettavat jollakin tavalla meistä jokaista. Vanhusten ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa käytiin läpi valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa, jonka valmistelua oikeusministerinä koordinoin. Samoin ministerikauden aikana olen tehnyt työtä vanhusten edunvalvonnan paremmaksi järjestämiseksi sekä ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Itsenäinen selviäminen ja mahdollisuus tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ovat tärkeitä tekijöitä vanhuksen elämänlaadun kannalta. Keskeisessä asemassa on myös fyysinen terveys, joka mahdollistaa paitsi itsenäisen elämisen myös harrastukset. Fyysinen toimintakyky ylläpitää myös psyykkistä ja sosiaalista terveyttä.

Tutkimukset osoittavat, että vanhukset alkavat rajoittaa omaa liikkumistaan, kun he eivät enää jaksa kävellä 400 metrin matkaa. Terveydenhuollon henkilökunnalle ja muille vanhusten parissa työskenteleville tarvitaan paremmat perustiedot ja toimintaedellytykset sarkopenian eli lihasvoiman katoamisen ennaltaehkäisyyn.

Myös omaishoitajat tarvitsevat nykyistä enemmän tukea sekä oman että hoidettavansa hyvinvoinnin ylläpitoon. Lakisääteiset vapaapäivät ovat välttämättömiä omaishoitajan jaksamisen kannalta. Omaishoitajan palkkio on siirrettävä Kelan maksettavaksi, jotta kuntien erilaiset käytännöt ja taloustilanteet eivät enää aiheuta ikäihmisten alueellista eriarvoistumista.

Iäkkäitä on myös kannustettava ja neuvottava oman fyysisen aktiivisuuden ylläpidossa. Myös laitoksissa asuville vanhuksille on taattava mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun ympäri vuoden.

Iäkkäiden itsenäinen selviäminen ja aktiivinen osallistuminen edellyttävät, että vanhusten toimintakykyä ja terveyttä tuetaan poliittisin päätöksin. Vihreille tämä on ihmisarvokysymys, ja meidän mielestämme omaishoitajien tukeen, vanhuspalveluihin ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on välttämätöntä panostaa enemmän.

Jaa sivu: