— Tuija Brax

Eläimet tarvitsevat puolestapuhujan

Tänään 4.10. vietetään valtakunnallista eläinten päivää, ja samalla alkaa eläinten viikko. Viikon tarkoitus on keskittää huomio eläimiin ja erityisesti siihen, miten me ihmiset eläimiä kohtelemme. Viime vaalikaudella saatiin aikaan laki, joka kovensi vakavampien eläinsuojelurikosten rangaistuksia. Rikoslaki ei kuitenkaan yksin ratkaise eläinsuojelun vakavia ongelmia. Eläimet tarvitsevat puolestapuhujan, joka muistuttaa eläinten elinoloista ja meidän ihmisten vastuusta suhteessa eläimiin - myös silloin kun erilaiset kampanjat ja teemaviikot eivät sitä tee.

Vihreät ovat jo pitkään ajaneet eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamista Suomeen. Eläinsuojeluvaltuutettu valvoisi eläinsuojelulain toteutumista yleisellä tasolla ja veisi uudistuksia eteenpäin aivan kuten lapsiasiain-, vähemmistö-, ja tietosuojavaltuutettu tekevät omilla aloillaan. Eläinsuojeluvaltuutettu voisi ottaa kantaa eläinten asemaan ja hyvinvointiin vaikuttaviin säädösehdotuksiin, politiikkatoimenpiteisiin ja aloitteisiin. Hän valvoisi eläinsuojelulain noudattamista yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla ja puuttuisi tarvittaessa käytäntöihin. Eläinsuojeluvaltuutettu välittäisi myös eläinten hyvinvointia koskevaa tietoa päätöksentekijöille, kuluttajille ja eläinten kanssa tekemisissä oleville sekä pyrkisi lisäämään eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien arvostusta yhteiskunnassa.

Valtion ja koko Euroopan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä tiukka. Tällöin nousee esiin kysymys siitä, millä rahalla eläinsuojeluvaltuutetun virka perustettaisiin. Maa- ja metsätalousministeriö budjetoi viime vuonna rahaa kotimaisten maataloustuotteiden menekinedistämiseen yli miljoona euroa. Tämä raha käytettiin maataloustuotteiden markkinointiin, ei tuotanto-olojen parantamiseen. Ainakin osa tästä rahasta voitaisiin käyttää uuden eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamiseen. Puolella miljoonalla eurolla toiminta saataisiin kyllä käyntiin. Eläinsuojeluvaltuutetun olemassaolo toimisi myös erittäin hyvänä markkinointikeinona pidemmällä tähtäimellä, kun voitaisiin varmistaa tuotantoeläinten hyvinvointi.

Päättäjien tehtävä on pitää huoli siitä, että kuluttajilla on mahdollisuus tehdä valintoja tietäen, miten ne vaikuttavat eläinten hyvinvointiin. Suomalaisen eläintuotannon pitää kilpailla eettisellä laadulla ja turvallisuudella. Erilaisten poliittisten toimien lisäksi tarvitaan myös kuluttajien tekemiä arvopäätöksiä. Eläinten viikkoon liittyy Vapauta valinnoilla -kampanja. Kampanja pyrkii muistuttamaan kuluttajia heidän omasta vaikutusvallastaan. Kukin meistä voi äänestää kukkarollaan ja valita esimerkiksi luomutuotteita. Luomalla kysyntää luodaan myös tarjontaa, ja rahavirta on tuottajille selkeä sanoma siitä, mitä kuluttajat haluavat.

Jaa sivu: