— Tuija Brax

Vihreiden perustuslaillinen voitto äänin 118-40!

Eduskunta hyväksyi tänään selvin numeroin perustuslain muutokset jotka esittelin lepäämään jätettäväksi viime vaalikaudella. Olen äärimmäisen iloinen äänestyksen tuloksesta ja erityisesti kahdesta seikasta – parlamentarismin vahvistumisesta ja kansalaisaloitteesta.

Vihreät olivat rohkeasti ensimmäinen puolue, joka puoluekokouksessaan (Mikkelissä 2008) hyväksyi perustuslain uudistuksen tavoitteeksi presidentin vallan vähentämisen ja parlamentarismin vahvistamisen. Hallituksen esitys ja siihen eduskunnassa tehty kompromissi ovat tässä suhteessa merkittäviä. Jos ulkopolitiikan johtamisessa joskus tulee epäselvyyttä, toimii eduskunta riidan ratkaisijana. Tämä on parlamentarismin voitto. Pidän tasavallan presidentin ja valtioneuvoston riitatilanteen syntymistä epätodennäköisenä, mutta on hyvä, että pelisäännöt ovat nyt kaikille selvät.

Vihreän politiikan yksi perusvire on koko historiansa ajan ollut demokratian ja avoimuuden edistäminen. Saavutimme merkittävän voiton avoimuudessa viime vaalikaudella, kun vaali- ja puoluerahoituksen avoimuudesta ja kansanedustajien lahjontarikoksista säädettiin entistä tiukemmin. Nyt voimme olla tyytyväisiä, sillä perustuslain uudistamisessa on mukana uusi historiallinen ja demokratiaa edistävä elementti; kansalaisaloite.

Kansalaisaloite on perustuslain Vihreä jalanjälki. Silloiset hallituskumppanit tiesivät, etten tule esittelemään sellaista muutosta, jossa kansalaisaloitetta ei ole. Kansalaisaloitetta on kuitenkin vastustettu nimekkäiltäkin tahoilta ja myös hallituskumppaneiden toimesta. Viimeksi tällä viikolla eduskuntakeskustelussa mm. Kokoomuksen voimamiehet Kimmo Sasi ja Ben Zyskowicz vähättelivät aloitetta. Tämän päivän 118 ääntä puolesta onkin siksi Vihreä voitto. Se oli myös muistutus niille, jotka vähättelivät hallitusyhteistyömme saavutuksia viime vaalikaudella. Hallitusyhteistyön avulla Vihreät voittivat ja perussuomalaiset hävisivät.

Kansalaisaloite antaa mahdollisuuden 50 000 ihmiselle saada tärkeäksi katsomansa asia eduskunnan käsittelyyn. Voi olla, että olen monista tulevista aloitteista eri mieltä aloitteen tekijöiden kanssa, mutta olen ylpeä siitä, että olen taistellut ihmisille oikeuden saada äänensä kuuluviin. Edustuksellisen demokratian on nyt avoimesti ja rohkeasti vastattava kansalaisaloitteen haasteeseen.

Eduskunnassa käydyssä lähetekeskustelussa epäiltiin, että aloitteissa ei tuotaisi esiin mitään uutta. Niinkin voi toki olla, mutta minusta on hyvä, että kansalaisaloitteen myötä ihmiset voivat osoittaa meille päättäjille ne asiat jotka ovat heille tärkeitä. Olen myös melko varma, että esiin nousee myös uusia teemoja ja saattaakin hyvin olla, että ihmisten huoli purkaantuu esiin uusina raikkaina vaatimuksina, jotka pakottavat meidät päättäjät paljastamaan omat kantamme.

Tästä voitosta on hyvä lähteä kohti presidentinvaaleja. Parhaiten uuden perustuslain edellytykset täyttävä presidenttiehdokas on Pekka Haavisto. Hän on sekä ministerinä että kansainvälisissä tehtävissä perehtynyt juuri niihin asioihin jotka uudelle presidentille kuuluvat eli Suomen ulkopolitiikan johtamiseen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Jaa sivu: