— Tuija Brax

Huipulle pyrkiviä on tuettava myös urheilussa

Kaikilla kulttuurin aloilla on paikkansa yleisölle, harrastajille ja huipuillekin – niin myös liikuntakulttuurissa. Vihreiden mielestä huippu-urheilun julkinen tuki on perusteltua siinä missä tuki muidenkin kulttuurinlajien parhaimmistolle. Erityisen perusteltua on avittaa huipulle tähtääviä nuoria, oli sitten kyse viulunsoitosta, teatteri-ilmaisusta tai telinevoimistelusta.

Kulttuurin, myös liikuntakulttuurin, julkinen tukeminen ja sen harrastamiseen kannustaminen on perusteltua monesta syystä. Ne ruokkivat luovuutta, kehittymisen ja kehittämisen eetosta, vuorovaikutusta, hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa. Väheksyä ei pidä sitäkään, että maiden välinen yhteistyö ylittää maantieteellisiä, kulttuurisia ja poliittisia rajoja usein silloinkin, kun kansainvälisen politiikan kentällä kanssakäyminen vaikeutuu.

Kulttuurin rahoitus ei voi perustua yksinomaan julkiseen tukeen. Julkisen sektorin päävastuut ovat kansalaisten terveyden, koulutuksen ja turvallisuuden turvaamisessa ja vaikeina aikoina on tietysti erityisen selvää, että perusoikeuksien turvaaminen menee kaiken muun ohi. Näin ollen on rehellistä ja oikein todeta, ettei julkinen rahoitus kulttuurille tule kokonaisuutena kasvamaan lähivuosina, vaan muutokset ovat ns. kustannusneutraaleja.

Liikunnan ja kulttuurin tukien jakoon sopii erityisen hyvin Mauno Koiviston kuuluisa väite siitä kuinka kaikki politiikka on väärää – jonkun kannalta. Ei ole absoluuttista mittaristoa, jolla tunnistetaan nuorten joukosta juuri ne, joista kehittyy alansa huippuja, tahi valitaan oikeat lajit tai taiteen suunnat. On tyydyttävä siihen, että valitut kriteerit ovat läpinäkyviä, tasapuolisia ja muutenkin oikeustajun mukaisia.

Kulttuuripolitiikka ei saa olla kulloisenkin ministerin tai urheilujohtajien lempilajien suosimista. Siitä että ministeri ei pidä oopperasta, ei seuraa, että klassisen musiikin rahoitusta leikataan. Vastaavasti siitä, että Suomi on perinteisesti menestynyt yksilölajeissa, ei seuraa, että tämän päivän nuoriso innostuisi näistä lajeista samassa mittakaavassa ja tavoittelisi maailman huippua juuri ”äitiensä ja isiensä jalanjäljissä”.

Vihreät tervehtivät ilolla opetusministeriössä ja urheilujärjestöissä loppusuoralla olevaa huippu-urheilun kehitystyötä siksi, että sen myötä päästään avoimesti ja demokraattisesti määrittämään ne perusteet, joilla huippu-urheilua tuetaan jatkossa. Prosessin aikana on huolehdittava, että urheilun tukipäätökset ja niiden valmistelu tapahtuu läpinäkyvästi. Näin urheilijat voivat keskittyä pyrkimään parhaaseensa ilman pelkoa siitä, että heidän apurahoihinsa tosiasiassa vaikuttavat suljetut herraklubit julkisen valvonnat ulottumattomissa.

Avoimuudella voitetaan myös se vääryys, että huippu-urheilun tuki ei vielä kaikilta osin ole tasa-arvoista sukupuolten välillä. Paralympialajien arvostus on jo suuren yleisön silmissä noussut hienosti, mutta rahoituksessa on vielä parantamista. Päivänselvää on, että dopingurheilu ei ole hyväksyttävää.

Kaikessa kulttuuripolitiikassa, myös urheilun saralla, joudutaan miettimään julkisen rahoituksen suhdetta voittoa tekevään liiketoimintaperusteiseen kulttuuriin. Viesti urheilukentälle on tällä hetkellä hyvin ristiriitainen. Rahoitusta käsketään etsimään yksityiseltä sektorilta, mutta verottaja samaan aikaan kiristää otettaan omien varoja hankinnassa ja jopa talkootyössä. Vihreiden mielestä yleishyödyllisten seurojen talkootyö ja oman toiminnan rahoitukseen pyrkivä kohtuullinen voitto on suojattava liike-elämään puhtaasti rinnastuvalta kilpailu- ja verotuspolitiikalta. VM ja TEM voisivat viimein tehdä sankarityön ja näyttää seuroille tien turvalliseen tapaan harjoittaa kohtuullista talkoo- ja myyntitoimintaa.

Samalla on kuitenkin rohjettava määrittää nykyistä tarkemmin ne kriteerit, jolla kulttuurilaitos tai urheiluseurana esiintyvä liikelaitos toimii ensisijassa omistajilleen voittoa tavoittelevana liikeyrityksenä. Urheilun ja muun huipulle tähtäävän kulttuurin tukirahat kuuluvat niille, joilla ei tässä ja nyt ole vastaavia edellytyksiä ansaita viihdeteollisuuden ansaintalogiikalla.

Jaa sivu: