— Tuija Brax

Vihreät mukaan perussuomalaisten ministerikarenssialoitteeseen

Vihreät kansanedustajat allekirjoittavat kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps) lakialoitteen valtioneuvoston jäsenten ja virkamiesten karenssiajasta.

On tarpeellista, että karensseilla luodaan pelisäännöt siirtymätilanteisiin. Näin varmistetaan,ettei tiettyjä hallituksessa saatuja tietoja käytetä yksipuolisesti yhden intressitason eduksi. Eturistiriitojen torjumiseksi on järkevää asettaa ajallisia rajoituksia ministerien siirtymiselle hallituksesta etujärjestöjen tai yritysten palvelukseen oman ministeriönsä toimialan tehtäviin.

Aloitteessa ehdotetaan karenssiajaksi ministereille yhtä vuotta. Ministerin valtiosihteerille, erityisavustajille ja eräille virkamiehille esitetään puolen vuoden karenssia.

Vastaavat lakisäänteiset karenssiajat koskevat ministereitä monissa Euroopan maissa. Vihreät ovat asettaneet omille ministereilleen ministerin eettisiin ohjeisiin perustuvan vuoden mittaisen karenssin.

 

Jaa sivu: