— Tuija Brax

Kunnallispoliitikkojen sidonnaisuudet rakennusliikkeisiin julki

Tuorein kaavoituksen hämärävyyhti Vantaalla olisi houkuttelevaa marginalisoida yhden puolueen ja yhden paikkakunnan ongelmaksi. Niin ei voi kuitenkaan tehdä. Ei ainakaan, jos ei samalla ole valmis vaatimaan kaikkien kunnallispäättäjien sidonnaisuuksia rakennusalaan ja rahoittajiin heti julkiseksi vapaaehtoisin toimin.

Suomen rakennusmarkkinoilla on useita toisiinsa kytkeytyviä rakenteellisia ongelmia, joissa liian vähälle huomiolle ovat jääneet kaavoituksen avoimuuden puutteet ja epäterveet kytkökset kaavoittajien ja rakennusliikkeiden välillä. Se on omiaan pahentamaan markkinoiden liiallista keskittymistä ja ilmiselvää kilpailun puutetta.

Vihreät edellyttävät, että hallitus tulee olemaan kuntalakiesityksessään asian suhteen selvä kuin pläkki. Kaikkien valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten sidonnaisuudet yrityselämään, etenkin rakennusliikkeisiin, on julkistettava kunnan nettisivuilla. Muutoin on mukana suojelemassa järjestelmää, joka mahdollisti Vantaan tapahtumat.

On hyvä, että hallitus etsii keinoja lisätä rakennusalan toimijoiden määrää ja kilpailua. Bruttokansantuotteemme olisi 3,5 % suurempi, jos keskittyneille markkinoille saataisiin parempi kilpailutilanne. Rakennusalan pienillä piireillä on tässä iso roolinsa. Kyse on paitsi asumisen kalleudesta, myös koko kansantalouteen kertaantuvasta merkittävästä haitasta.

Kasvukeskusten asumisen kohtuuton kalleus on paitsi vääryys sinänsä, se johtaa myös työmarkkinoilla pullonkauloihin, joilla on sekä inhimillinen että kansantaloudellinen hintansa. Se heikentää merkittävästi etenkin nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Asumisen kalleudella on nimittäin vaikutuksia perhepolitiikkaan ja työmarkkinoiden epätasa-arvoon. Perheet tekevät epätasa-arvoisia ja itselleen epämieluisia ratkaisuja sisäisessä työnjaossaan osittain siksi, että kohtuuttoman kalliit asumiskustannukset ajavat pienten lasten isät tekemään EU:n pisintä päivää.

Lue Tuija Braxin ryhmäpuheenvuoro asuntopoliittisesta välikysymyksestä

 

 

Jaa sivu: