— Tuija Brax

Perustuslakivaliokunta käsitteli turkistarhausaloitetta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai tänään valmiiksi lausuntonsa koskien kansalaisaloitetta laiksi eläinsuojelulain 22 §:n muuttamiseksi eli turkistarhauskielloksi. Turkistarhaus voidaan kieltää eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä, mutta siirtymäaika ja mahdolliset korvaukset tarhaajille pitää määritellä laissa.

Lausunto perustuu asiantuntijoiden hyvin yksituumaisiin näkemyksiin. Valiokunta toteaa selkeästi, että perustuslaista ei sinänsä johdu estettä kieltää turkistarhausta, jos eduskunnan enemmistö pitää sitä epäeettisenä toimintana.

Juridisteknisesti olisi ehkä hyvä viedä eduskunnan täysistuntoon esitys asian jatkovalmistelusta valtioneuvostossa.

Valiokunta lisäksi toteaa, että ehdotuksen on täytettävä perustuslain vaatimukset, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa mm. säännöksiä siirtymäajasta, joita kansalasialoitteessa ei ole.

Tästä seuraa mietintövaliokunnalle kolme ajateltavissa olevaa vaihtoehtoa. Aloitteen vastustajat voivat tietenkin esittää mietintöön kirjoitettavaksi, että aloite hylätään. Aloitteen kannattajat taas voivat joko pyrkiä maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä täydentämään kansalaisaloitetta riittävillä siirtymäsäännöksillä ja lähettää sen jälkeen aloite uudelleen perustuslakivaliokunnan tarkistettavaksi. Tai sitten he voivat kirjoittaa mietintöön vaatimuksen, että hallituksen on ryhdyttävä valmistelemaan turkistarhauskieltoa siten, että esityksessä on siirtymäsäännökset.

Muodollisjuridisesti tämä jälkimmäinen esitys on puettava siihen muotoon, että aloitteen kannattajat esittävät aloitteen hylkäämistä tässä lakiteknisesti puutteellisessa muodossa, mutta vaativat eduskunnan ponnella edellyttävän hallituksen ryhtyvän välittömiin lainsäädäntötoimiin aloitteen tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin eduskunnan suureen saliin saataisiin sekä aloitetta vastustava että sen sisältöä kannattavat vaihtoehdot kansanedustajien äänestettäväksi.

Jaa sivu: