— Vaara Kirsti

Perustulo - liian hyvää ollakseen totta?

Vihreiden avaama keskustelu on puhuttanut niin paneeleissa kuin torikeskusteluissa. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä koostuu kaikkiaan 148 erilaisesta tuesta. Viidakkoon hukkuvat asiantuntijatkin, saati sitten ihminen, joka pyristelee elämänsä aallokoissa. PERUSTULO ON LUOVA AVAUS TOIMEENTULOREMONTTIIN Perustulo on KESKUSTELUN AVAUS - ei vielä viimeistelty ehdotus. Perustulo vaatii tutkimusta, mutta malli osoittaa sen olevan realistinen. Perustulon määrä on esityksessämme 440 euroa tällä hetkellä. Sen ylittävältä osalta maksettaisiin kaksiportaiset verot 39 % alle 5000 euron tuloista ja 49 % sen ylittävistä tuloista. Vihreä perustulomalli on rakennettu kustannusneutraaliksi. Perustulon ja verotuksen jälkeen mallissamme pieni- ja keskituloisille jää nykyistä enemmän rahaa käteen. Perustulo tasaa tuloeroja pienituloisten-pätkätyöläisten ja keski- ja suurituloisten osalta. Lisäksi tulisi kohtuullinen ympäristö- ja pääomaverotuksen korotus: pääomatulojen korotus 28 prosentista aina 32 prosenttiin ja ympäristöveroja noin miljardin verran. Siten työn verotus laskisi useimmilla. PERUSTULO KANNUSTAA TYÖNTEKOON pakkojoutilaisuudesta, johon nykyjärjestelmä ajaa ihmiset. Kaikesta tehdystä työstä jää perustulon jälkeen käteen rahaa. Keikkatöitäkin kannattaa tehdä. Pienyrityksiä tai palveluyrityksiä uskaltaa perustaa. PERUSTULO VÄHENTÄÄ BYROKRATIAA: sosiaalityöntekijät voivat keskittyä esimerkiksi perhetyöhön. PERUSTULO ANTAA OMANARVONTUNNON TAKAISIN, kun ei tarvitse kirjoitella papereihin "työtön, työtön, työtön" tai laskelmoida, mikä työ kannattaa ja mikä ei.
Jaa sivu: