— Vesa Saarinen

Ruuhkamaksulla autoilijalle seutulippu

Mallin esittely: www.vihreat.fi/ruuhkamaksu

Vihreiden ajatushautomo julkisti tänään oman ruuhkamaksumallin. Sen perusideana on, että autoilijoille tarjotaan positiivista houkutinta vaihtaa julkisiin liikennevälineisiin.

Mallin avulla voidaan kerätä noin 60-80 miljoonaa euroa vuosittain. Ruuhkat vähenevät ja samalla voidaan kehittää sekä joukkoliikennettä että liityntäpysäköintiä.

Malli on keskustelunavaus ja samalla haaste muille puolueille esitellä omat ratkaisunsa.

Vihreät pitää ruuhkamaksuja välttämättöminä paitsi ilmastopäästöjen takia, myös siksi, että Tiehallinto ennakoi pääkaupunkiseudun ruuhkien pahenevan jo lähivuosina. Taustalla ovat pääkaupunkiseudun asukasluvun ja työpaikkojen määrän kasvu sekä asutuksen hajautuminen. Siksi liikenteen suunta on käännettävä pikaisesti ruuhkista joukkoliikenteeseen. Tässä työssä auttaa ajatushautomon malli, jonka käyttöönotto on haluttaessa mahdollista pikaisella aikataululla.

Erilaisia tienkäyttömaksuja käytetään tällä hetkellä kaikissa EU-maissa Suomea ja Baltiaa lukuun ottamatta. Maksut kohdistuvat yleensä raskaaseen liikenteeseen, mutta monissa maissa myös henkilöautoilta peritään maksuja.

Ajatushautomon esittämä ruuhkamaksu eroaa tavanomaisesta ruuhkamaksusta perustavalla lailla. Tavallisesti ruuhkamaksu on vastikkeeton veroluontoinen maksu autoilijalle. Ajatushautomon ruuhkamaksua voidaan pitää enemmänkin kaupunkiliikennemaksuna - tai autoilijan seutulippuna.

Ajatuksena on, että autoilija saa maksun vastikkeeksi oikeuden käyttää joukkoliikennettä. Kaikille muodostuu valintatilanne, liikkuuko maksun maksettuaan joukkoliikenteellä vai omalla autolla.

Malli on keskutelunavaus, johon toivomme muiden tarttuvan. Kritiikki ja kommentit ovat, kuten aina, tervetulleita.

Lue mallin tarkempi esittely osoitteessa www.vihreat.fi/ruuhkamaksu »

Jaa sivu: