— Ville Niinistö

Kuluttajille lisää oikeuksia Pohjoismaissa

Puheenjohtamani Pohjoismaiden Neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunta teki eilen kokouksessaan Norjan Stavangerissa kaksi kuluttajan oikeuksien kannalta merkittävää päätöstä.

Valiokunta esittää Pohjoismaiden hallituksille selkeitä GMO-merkintöjä geenimuunnelluille tuotteille (myös GMO-rehulla valmistetuille tuotteille) ja kannustaa hallituksia tukemaan maataloustuottajien vapaaehtoisten GMO-vapaiden alueiden perustamista. Lisäksi valiokunta esittää terveydelle haitallisten transrasvojen lakisääteistä rajoittamista Tanskan malliin kaikille Pohjoismaille.

Kansalais- ja kuluttajavaliokunnan tehtävänä on edistää ihmisoikeuksia ja kuluttajan oikeuksia Pohjoismaissa ja niiden lähialueilla. Kuluttajan oikeuksien kannalta Pohjoismaiden Neuvoston rooli on mielestäni vain korostunut: globaalissa taloudessa tarvitaan ylikansallista yhteistyötä reilujen pelisääntöjen aikaansaamiseksi markkinoille. Yhteisen arvopohjan jakaville Pohjoismaille on luontevaa etsiä yhteisiä ratkaisuja, jolloin ne saavat myös enemmän kansainvälistä painoarvoa.

Riippumatta siitä, mitä on mieltä GMO-tuotteiden hyödyllisyydestä, on selvää, että kuluttajalla pitää olla mahdollisuus tietää mitä syö ja mitä tuotantoketjua valinnallaan tukee. Myös vapaaehtoisten GMO-vapaiden alueiden perustaminen voi olla Pohjoismaiden maataloudelle kilpailuetu. Tämä keskustelu on syytä käydä nyt ennen kuin GMO-tuotteet ovat jo laajasti käytössä maataloudessamme.

Vaikka geenimuuntelu voi tekniikkana tuottaa ihmiskunnalle hyvinkin hyödyllisiä tuloksia, on niiden soveltamisessa luontoon oltava äärimmäisen varovaisia. Tieteellisen pohjan arvioimiseen tarvitaan niin riippumattomia biodiversiteetin ja ekosysteemien asiantuntijoita kuin geenitutkijoita.

Valitettavasti valtaosa geenimuunnelluista maataloustuotteista on kansainvälisten suuryritysten tarpeisiin perustuvia, lähinnä hyönteismyrkkyresistenssiä lisääviä tuotteita. Ekosysteemi ei useilla alueilla kuitenkaan kestä lisääntyvän kemikaalien käytön aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Itämeren surkea tila on tästä hyvä esimerkki. GMO-vapaat alueet yhdistettynä lisääntyvään luomutuotantoon vahvistaisi kuvaa Pohjoismaisesta maataloudesta terveellisenä ja ympäristöystävällisenä tuotantona.

Transrasvojen osalta on kyse tuotteesta, jonka haitallisuus on yksiselitteisesti todettu: yhteys sydän- ja verisuonitautien lisääntymiseen ja myös joihinkin syöpälajeihin. Se on helppo korvata muilla rasvoilla. Vapaaehtoisen yhteistyön kautta niiden käyttö on jo nyt useimmissa tuotteissa vähentynyt, mutta lähinnä halvoissa maahantuoduissa tuotteissa voi yhä olla merkittäviä määriä transrasvoja. Näiden tuotteiden kuluttaja kuuluu riskiryhmään, jolle käytöstä voi olla merkittäviä terveyshaittoja.

Pohjoismaat ovat näissä asioissa toivottavasti lähtemässä nyt yhdessä oikealle tielle. Lisätietoja valiokunnnan päätöksistä saa Pohjoismaiden Neuvoston kotisivuilta www.norden.org.

Ville Niinistö
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja Pohjoismaiden Neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunnan puheenjohtaja.

Jaa sivu: