— Ville Niinistö

Metsien suojelun resursseja lisättävä hakkuualen vastapainona

Hallituspuolueiden puheenjohtajat tekivät viime viikolla periaatepäätöksen lisätä puun tarjontaa markkinoilla alentamalla puun myyntitulon verotusta. Vihreiden mielestä päätös on osin perusteltu mutta kovin yksipuolinen.

Valtiolla on velvollisuutensa osoittaa, että suomalaisella metsäteollisuudella on hyvät edellytykset toimia ja työllistää ihmisiä myös tulevaisuudessa. On kuitenkin kestämätöntä, jos globaalissa rakennemuutoksessa olevan teollisuuden alan lyhytaikaisen verohelpotuksen takia tuhotaan pysyvästi suomalaisten metsien tärkeitä luontoarvoja. Vaarana on, että hakkuuale kannustaa kaatamaan myös luonnontilaisena olevaa tai muutoin luontoarvoiltaan korvaamatonta metsää.

Talousmetsistä voi Vihreidenkin mielestä saada puuta ekologisesti kestävällä tavalla lisää markkinoille, mutta metsien suojelun puutteet tekevät tilanteen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta kestämättömäksi. Tällä hetkellä Etelä-Suomessa on suojeltu alle kaksi prosenttia metsistä. Pitkällä aikavälillä metsien monimuotoisuuden turvaaminen edellyttäisi, että lähemmäs kymmenen prosenttia metsistä olisi suojelun piirissä. Hallitukselta oikeaa vastuunottoa olisikin parantaa metsien suojelun resursseja hakkuualen vastapainona.

Hallituksen viime keväänä hyväksymä Etelä-Suomen metsien suojelun Metso-ohjelman rahoitus ei riitä ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Metso-ohjelmassa suojelu perustuu vapaaehtoisuudelle, mikä maksaa tässä markkinatilanteessa paljon. Valtio ei liioin itse näytä kovin hyvää esimerkkiä. Valtion omistamilla Metsähallituksen mailla suojelun lisäämistavoite vuoteen 2010 mennessä on vain 10 000 hehtaaria, vaikka suojeluun sopivaa metsää löytyisi kymmenkertaisesti.

Kokoomuksen ja keskustan ministerit ovat kaivanneet veroalen yhteydessä "kansallisia talkoita" puun tarjonnan lisäämiseksi. On hellyttävää, kuinka isänmaallisia tunteita globaalissa taloudessa toimivien monikansallisten metsäyritysten tarpeet herättävät. Suomalainen luonto on kuitenkin pysyvästi meidän suomalaisten ja valtiovaltamme vastuulla. Jollei Metso saa riittävää rahoitusta, Suomen metsien eliölajien häviäminen ei hidastu vaan kiihtyy entisestään. Eikö metsien monimuotoisuuden turvaaminen tuleville sukupolville ansaitse kansallisia talkoita?

Hallituksella on edelleen mahdollisuus osoittaa, että niin metsätalous kuin metsien suojelu ansaitsevat riittävät toimintaedellytykset. Metsien suojelun lisäämiseksi vaihtoehtoja on Vihreiden mielestä kaksi: antaa valtion metsää suojeluun korvauksetta, tai merkittävästi lisätä Metso-ohjelman rahoitusta.

Ville Niinistö
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Jaa sivu: