— Ville Niinistö

Alueellistamisessa varmistettava viranomaistoiminnan laatu

Hallituksen alueellistamisen koordinaatioryhmä esitti tiistaina Lääkelaitoksen alueellistamista Helsingistä Kuopioon. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk) tekee asiasta lopullisen päätöksen todennäköisesti tammikuussa.

Vihreässä eduskuntaryhmässä on herättänyt närää tapa, jolla asiaa on hoidettu. Hallituksen olisi syytä vakavasti miettiä sitä, hankkiiko se itselleen tarpeettomasti ongelmia edistämällä samanaikaisesti lukuisia huonosti valmisteltuja hallinnon uudistamishankkeita.

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan juuri valtion työpaikoilla työolot koetaan nyt aiempaa selvästi huonommiksi. Osasyynä tälle on eittämättä hallinnon uudistamishankkeet väkeä vähentävästä tuottavuusohjelmasta alueellistamiseen. Hankkeiden sinällään hyvä tarkoitus ei pyhitä keinoja. Monet kokevat näiden ylhäältä päin johdettujen hankkeiden etenevän välittämättä
viranomaistoiminnan laadun varmistamisesta tai työntekijöiden hyvinvoinnista.

Lääkelaitoksen alueellistaminen Kuopioon on edennyt emeritaprofessori Liisa Turakan selvityksen suositusten mukaisesti, mutta tosiasiallisesti kyseinen selvitys ei täytä alueellistamislain edellyttämiä kriteereitä. Selvityksessään Turakka lähinnä kuvailee, miksi Kuopio hyötyisi Oulua enemmän Lääkelaitoksesta. Nykyistä sijoituspaikkaa Helsinkiä ei ole edes otettu mukaan vertailuun.

Hankkeessa on jätetty arvioimatta riski, joka liittyy lääkevalvonnan turvaamiseen ja katkottomaan jatkumiseen mahdollisen alueellistamisen yhteydessä. Erityisasiantuntemusta vaativalla alalla ei korvaavaa osaamista talon ulkopuolelta helpolla löydy. Alueellistamislain toisen pykälän toisen momentin mukaan sijoittumispäätösten tehtävänä on turvata valtion tehtävien tuloksellinen hoitaminen. Vihreä edustajamme jätti tämänsisältöisen lausuman koordinaatiotyöryhmän päätökseen. Uskomme ministeri Hyssälän edellyttävän näiden näkökulmien huomioimista ennen päätöksentekoa.

Vihreä eduskuntaryhmä on linjannut keskeisenä periaatteenaan, että alueellistamisen yhteydessä varmistetaan hyvä henkilöstöpolitiikka. Työministeri Tarja Cronberg (vihr.) on kritisoinut alueellistamisen johtavan tuplamiehitykseen, kun henkilöstöä jää myös Helsinkiin. Tätä hän on pitänyt tuottavuusohjelman asettamien henkilöstövähennysvaatimusten takia ongelmana. Eduskuntaryhmä ei kuitenkaan hyväksy ajatusta siitä, että ratkaisu ongelmaan olisi henkilöstön irtisanominen.

Ratkaisun on oltava se, että alueellistamista toteutetaan nykyistä järkevämmin. Alueellistamishankkeet on arvioitava kokonaisuutena siten, että sijoituspaikasta on hyötyä myös viranomaistoiminnalle, ei pelkästään asianomaiselle kaupungille. Tarvittaessa siirto voidaan toteuttaa vaiheittain ja luontevinta on perustaa uudet toiminnot alueille.

Hallituksella on edessään pitkä lista yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita ilmastonmuutoksen torjunnasta taloustaantuman ehkäisyyn. Hallitus onkin tarttunut hyvin toimeen esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamiseksi ja kestävämmän energiatalouden rakentamiseksi. Tällä hetkellä
huomion pitäisi keskittyä talouden elvytykseen ja työllisyyteen.

Luottamuspääomaa ei kannata tässä tilanteessa hukata lyhytnäköiseltä poliittiselta peliltä vaikuttaviin hankkeisiin.

 

Jaa sivu: