— Ville Niinistö

EU:n on ajettava tietojärjestelmien avoimia standardeja

Tietoyhteiskuntakehityksen kannalta on välttämätöntä, että ymmärrämme avointen standardien merkityksen. Muutaman monopoliasemaan pyrkivän yrityksen varaan perustuva tietoyhteiskunta ei palvele sähköisten palvelujen etenemistä eikä luovan ja monipuolisen tietoteollisuuden kasvua.

Euroopan komissio antoi vuonna 2004 suosituksen julkishallinnon järjestelmien yhteentoimivuudelle, jossa vaadittiin avointen standardien käyttöä. Vaatimuksen tavoitteena on ollut taata tietojärjestelmien yhteensopivuus, estää riippuvuus yksittäisistä järjestelmätoimittajista ja edistää kilpailua.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan suosituksen seuraavasta versioista olisi jäämässä pois maininnat avoimista standardeista. Vaikka suositus ei ole sitova, olisi linjaus periaatteellisena kantana takapakkia avoimelle tietoyhteiskuntakehitykselle.

Avoimet standardit mahdollistavat eri valmistajien tietojärjestelmien keskinäisen yhteensopivuuden. Tästä hyvänä esimerkkinä on internet. Niin sähköposti kuin www-sivutkin toimivat hyvin erilaisilla laitteilla ja ohjelmistoilla. Tämä on mahdollista, koska on olemassa yhteiset pelisäännöt siitä, miten tämä teknisesti toteutetaan. Internetin valtavan nopea kehitys on ollut mahdollista sen vuoksi, että avoimien standardien myötä ohjelmistojen ja laitteiden kehittämiseen on ollut hyvin matala kynnys.

Vihreille avoimet rajapinnat ja standardit ovat tärkeitä. Olemme edistäneet asiaa myös hallituksessa ja hallitusohjelmassa on maininta avointen rajapintojen merkityksestä. Myös hallituksen viime keväisessä kannanotossa tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi sitoudutaan edistämään avointen tietojärjestelmäarkkitehtuurien sekä avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen hallinnon järjestelmissä.

Avointen standardien poistaminen asiakirjasta on herättänyt huomiota Euroopan laajuisesti. Toisaalta on väitetty, että kyseessä olisi vain juridiseen kielenkäyttöön liittyvä sekaannus. Lakimiesten määrittelyt eivät kuitenkaan saa sumentaa itse asiaa.

Suomen edustaja suositusta käsittelevässä virkamiesryhmässä onkin puuttunut avoimien standardien katoamiseen dokumentista. Mikäli linjaus ei muutu ja asiakirja etenee komission julkilausumaksi, pitää Suomen vaatia avointen standardien kirjaamista suositukseen. EU:n tulee johdonmukaisesti kaikissa tietoyhteiskuntapoliittisissa linjauksissaan ajaa avointen standardien käyttöä.

Jaa sivu: