— Ville Niinistö

Opintotuen varmistettava opiskeluedellytykset

Opetusministeriön opintotuen kehittämistä pohtinut työryhmä on ymmärtänyt, että opintojen etenemisen edistämisessä tärkeintä on varmistaa opiskelijan taloudelliset edellytykset keskittyä täysipainoisesti opintoihin. Vihreät suhtautuu pääosin positiivisesti työryhmän linjauksiin.

Vaikka elämme taloudellisesti vaikeita aikoja, Vihreät kannattaa lämpimästi ehdotuksia opintotuen sitomista indeksiin, ateriatuen parantamista sekä opintotuen huoltajakorotusta. Vaikka rahoituksen löytäminen voi olla vaikeaa, on syytä kiinnittää huomio näiden parannusten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen.

Työryhmän esitystä asumislisän tiukemmasta sitomisesta opintojen etenemiseen on kuitenkin syytä harkita tarkasti. Onko tarkoituksenmukaista, että pelkän asumislisän nostaminen vähentäisi opintotukikuukausia? Käytännössä täysipainoinen opiskelu ei onnistu kesällä, vaikka opiskelijan asumismenot juoksevat kesäkuukausinakin.

Opintotuki on hallituksen tekemän tasokorotuksenkin jälkeen alhaisempi kuin 1990-luvun alussa. Tämä johtuu siitä, että yhtenä harvoista perusturvaetuuksista opintotuki ei ole sidottu indeksiin. Sata-komitea esitti väliraportissaan muiden toistaiseksi indeksiin sitomattomien perusturvaetuuksien osalta jo tätä. Vaikean julkisen talouden vuosina ei saa jälleen käydä niin, että nousevat sukupolvet laitetaan taantuman maksajiksi.

Opintotuen huoltajakorotus helpottaisi opiskelijaperheiden toimeentuloa, joka on nykyisellään monesti hyvin heikko. Sen avulla opiskelijapariskunnat voisivat nykyistä turvatummin halutessaan perustaa perheen. Nykyisin korkeakouluopiskelijoilla on alle 29-vuotiaana lapsia yli kolme kertaa harvemmin kuin muilla – näin siitä huolimatta, että todella moni opiskelija haluaisi tutkimusten mukaan hankkia lapsia. Käytännössä lapset hankitaan kuitenkin vasta, kun jompikumpi vanhemmista on jo työelämässä. Huoltajakorotus voisikin aikaistaa perheen perustamista ja myös nopeuttaa perheellisten opiskelijoiden opintoja.

Ateriatuen sitominen opiskelijaruuan enimmäishintaan mahdollistaisi edullisen opiskelijaruokailun. Ruoka on asumisen ohella keskeinen menoerä opiskelijoilla, ateriatuki kohdistuu juuri opintoihinsa keskittyviin opiskelijoihin, ja sillä on myönteinen vaikutus opiskelijoiden terveyteen.

Näiden opiskelijaetuuksien parantaminen on kustannustehokasta ja järkevää myös taloudellisesti vaikeana aikana. Opiskelijoiden täysipäiväisen opiskelun edistäminen vapauttaa palvelualojen töitä työttömille. Perheen perustaminen jo opiskeluaikana tulee kokonaistaloudellisesti halvemmaksi julkiselle taloudelle ja työnantajille.

Työryhmän tekemät opintojen etenemistä muutoin ohjaavat uudistusehdotukset ovat melko hyvin harkittuja. Opintotuen jakaminen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon osiin voi parhaimmillaan jäntevöittää opintojen etenemistä ja selkeyttää uuden tutkintorakenteen hahmottumista. Kaksiportaisuus on muutoinkin parempi tapa kehittää opintotukea kuin joidenkin toivoma tuen etupainotteisuus, joka johtaisi valmistumisen hidastumiseen tuen heikentymisen takia.

Samalla on toki huolehdittava, ettei luoda uusia opintojen edistymistä hidastavia toimeentuloloukkoja, jotka pudottaisivat opiskelijan pois opintotuen piiristä kesken opintojen. Lisäksi on varmistettava, että maisteriopinnot voi aloittaa silloin kun siihen on koulutukselliset edellytykset, opintotuen jakamisen sitä estämättä.

Jaa sivu: