— Ville Niinistö

Sata-komitea esittää hyviä parannuksia – suuri kokonaisuudistus jää kuitenkin saavuttamatta

Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta miettinyt Sata-komitea on saanut valtavan työurakkansa tänään valmiiksi luovutettuaan laajasti sosiaaliturvaa läpikäyvän loppuraporttinsa. Vihreät asetti komitean työlle kovat odotukset, olihan hallitusohjelman mukaisesti uudistuksen tavoitteena ”köyhyyden vähentäminen, työn kannustavuuden lisääminen ja riittävän perusturvan takaaminen kaikissa elämäntilanteissa”.

Muuttunut taloussuhdanne vaikeutti komitealle asetettujen odotusten lunastamista. Lopputuloksesta voidaan todeta, että uudistukset ovat hyviä ja oikeansuuntaisia. Perustuloa emme saaneet, mutta perusturvan universaaliutta ja henkilökohtaisuutta parantavia esityksiä kylläkin. Silti perusturvan tason riittävyyden ja selkeyden sekä pienituloisten työnteon kannattavuuden osalta tulos on odotuksiin nähden myös pettymys.

Jo väliraportissaan komitea esitti takuueläkettä pienituloisimmille eläkeläisille sekä kaikkien perusturvaetuuksien sitomista indeksiin. Nämä jäivät komitean työn suurimmiksi taloudellisiksi panostuksiksi. Lisäksi komitea haluaa perusturvan tasoa arvioitavan lakisääteisesti kerran vaalikaudessa, mikä varmistaa jokaisen hallituksen sitoutumisen perusturvan riittävyyden arviointiin. Taantumasta huolimatta komitean esittämien uudistusten kustannusten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan noin 600 miljoonan euron luokkaa.

Loppumetreillä vihreiden tyytyväisyyttä komitean saavutuksiin lisäsivät kaksi periaatelinjausta. Työmarkkinatuesta tulee henkilökohtainen puolison ja vanhempien tuloharkinnan poistuessa, mikä olennaisesti parantaa työnteon kannattavuutta molempien puolisojen ollessa työmarkkinatuella.

Lisäksi äänestyksen jälkeen komitean enemmistön kannaksi tuli se, että toimeentulotuen perusosa siirrettäisiin kunnilta Kelan maksettavaksi. Enemmistön kanta varmistaa sen, että poliittinen paine hallituksen ainoalle Kela-siirtoa vastustavalle puolueelle Kokoomukselle kasvaa. Toimeentulotuesta on tosiasiassa muodostunut keskeinen osa monien perusturvaa, ja siksi sen maksaminen kuuluu valtiolle. Sivistysvaltio ei hae säästöjä perusturvan hakemisen vaikeudesta, Kela-siirto vähentäisi myös byrokratiaa ja lisäisi sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia auttaa tukea tarvitsevia. Toimeentulotuen siirto Kelalle olisi huomattava solidaarisuuden osoitus yhteiskuntamme kaikkein vähäosaisimmille, ja siksi hallituksen olisi syytä se toteuttaa.

Lisäksi komitea esitti useita hyviä uudistuksia, joilla lisätään pienituloisten keskinäistä oikeudenmukaisuutta, yksinkertaistetaan hallinnointia ja lisätään työnteon kannustimia. Taloudellisesti merkittävä panostus on työmarkkinatuen aktiivilisä, jonka työtön saa osallistuessaan aktiivitoimiin. Yleisen asumistuen yksinkertaistaminen on perusteltu uudistus.

Vihreille tärkeä saavutus oli työllistymissetelikokeilu, jossa työtön säilyttää työllistymissetelinä osan työmarkkinatuestaan työllistyessään osa-aikaiseen tai keikkatyöhön. Kokonaisuudessaan komitea ei kuitenkaan pystynyt riittävän hyvin puuttumaan pienituloisen työn kannustinongelmiin (nykyisellään työttömältä menee keskimäärin 63% työansioista veroihin ja sosiaalitukien pienenemiseen), vaikka työn vastaanottamisen positiivisilla kannustimilla on merkittävä työttömyyttä vähentävä vaikutus.

Komitean työskentely osoitti myös sen, kuinka vaikeaa on sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Työmarkkinajärjestöt käyttivät komiteassa arveluttavan paljon arvovaltaa vähäosaisten aseman parantamisen estämiseen. Perusturva on tasoltaan jäänyt jälkeen yhä enemmän ansioturvasta. Työttömien perusturvaan tai toimeentulotukeen ei saatu kuitenkaan suoria parannuksia osaltaan siksi, että perusturvaa ei haluttu nostaa ilman ansioturvan nostamista.

Poliittinen vastuu jokaisen suomalaisen perusturvasta kuuluu viime kädessä hallitukselle ja eduskunnalle. Sata-komitean uudistusesitykset antavat poliittisille päättäjille suuntaa, mutta eivät poista vastuuta.

Jaa sivu: