— Ville Niinistö

Korkeakoulutuksen maksuttomuus on säilytettävä

Vihreät vastustavat kaikkia pyrkimyksiä korkeakoulujen lukukausimaksujen käyttöönottamiseksi.

Tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus kaikilla asteilla on tärkeä perusarvo. Sitä ei pidä romuttaa.

Opintojen tekeminen maksulliseksi olisi ristiriidassa koulutuksen tasavertaisten mahdollisuuksien kanssa. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna erittäin tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, ja siitä meidän on oltava ylpeitä. On arvo sinänsä, että kenellä tahansa on mahdollisuus opiskella yliopistossa siitä riippumatta, miten varakkaita tai varattomia hänen vanhempansa ovat. Pienellä kansakunnalla ei ole varaa menettää yhtäkään opiskeluhalusta nuorta vain siksi, ettei hänellä ole varaa opiskella.

Koulutuksen maksullistaminen ei ratkaisisi korkeakouluopiskelun rakenteellisia ongelmia, joista keskeisimpiä ovat liian pitkä siirtymäaika ylioppilaskirjoituksista korkeakouluopintoihin ja pitkät opiskeluajat. Keskeistä on pureutua näiden ongelmien syihin eikä syyllistää opiskelijoita. Opintoja voidaan nopeuttaa muun muassa lisäämällä opetusresursseja sekä mahdollisuuksia kesäopintoihin.

Emme kannata maksuja myöskään ulkomaisille opiskelijoille. Kokemus on osoittanut, että erityisryhmille tarkoitetut maksut laajenevat helposti kaikille muille. Maksuton yliopisto-opetus on myös hyvä keino houkutella nuoria ulkomailta Suomeen.

Koulutuksen maksuttomuuden säilymisestä ovat olleet viime päivinä huolissaan mm. Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto liittyen kokoomusjohtoisen opetusministeriön työryhmän valmistelemaan koulutusvientistrategiaan.

Vihreiden koulutuspoliittiset linjaukset verkossa

Jaa sivu: