— Ville Niinistö

Ylen toimintaedellytykset on turvattava

Yleisradiolla on keskeinen rooli suomalaisessa viestintäkentässä. Suuri osa kotimaisesta ohjelmatuotannosta on Yleisradion varassa. Nykyajan pirstaloituneessa mediakentässä julkisen palvelun merkitys on vähintään yhtä tärkeää kuin aikaisemmin; Ylen on oltava eri välinein läsnä luotettavana kulttuurin ja tiedon välittäjänä siellä, missä ihmisetkin ovat. Vihreiden mielestä ryhmäjohtajien tänään aikaansaaman julkilausuman sopu Yleisradion rahoituksen turvaamisesta nykyisellä palvelutasolla oli välttämätön vähimmäissaavutus. Tarkemmat päätökset Ylen uudesta rahoitus- ja hallintomallista tullaan tekemään vuoden 2011 aikana uuden valmistelun pohjalta.

Hallitus ja eduskunta eivät ansaitse kuitenkaan korkeita tyylipisteitä eduskunnan alaisen Yleisradion aseman kehittämisestä. Lintilän parlamentaarisen komitean yksimielisesti esittämä mediamaksu olisi ollut yksi tapa järjestää Yleisradion toiminnan turvaamiseksi riittävä rahoitus. Se olisi edellyttänyt tietysti sopua sosiaalisten vaikutusten korvaamisesta vähävaraisille ja opiskelijoille. Toinen kiistakysymys koski Ylen hallintoa, jossa erityisesti kokoomus ajoi Ylelle lisää ulkopuolista valvontaa julkisen palvelun neuvoston muodossa.

Ministeri Linden osoitti harkintakyvyn puutetta ilmoittaessaan, että tämä hallitus ei pysty parlamentaarisen tuen puutteen takia toteuttamaan Ylen rahoituksen ja hallinnon uudistamista. Vastuullisempaa olisi ollut hoitaa eduskuntaryhmien puheenjohtajien neuvottelut ensin ennen tilanteen toteamista. Nyt ryhmäjohtajilla ei enää ollut viime viikkojen sekavan julkisen keskustelun jälkeen mahdollisuutta saada yksimielisyyttä mistään rahoitus- ja hallintomallista. Ylen tulevaisuuden turvaamista sekava keskustelu ei ole palvellut.

Vihreille neuvotteluissa tärkeintä oli Yleisradion tärkeän kulttuuri- ja sivistystehtävän turvaaminen riittävin resurssein myös jatkossa. Tv-lupamaksujärjestelmän varaan Ylen tulevaisuutta ei voi enää montaa vuotta laskea, koska maksujärjestelmästä vuotaa pois yli 10 000 kotitaloutta vuodessa. Periaatteellisellakin tasolla ajatus laitekohtaisesta maksusta on uuden viestintäteknologian myötä vanhentunut. Olimme neuvotteluissa joustavia, kunhan ratkaisu olisi taannut Ylen toiminnan ja julkisen palvelun tulevaisuuden nykyisenkaltaisessa laajuudessa. Kaikki eduskuntaryhmät eivät kuitenkaan tähän kyenneet, vaan ristiriitaisten linjausten myötä asia jouduttiin laittamaan uudelleen valmisteltavaksi.

Lopputuloksesta ei ole erityistä syytä olla ylpeä, mutta vähimmäissaavutus kuitenkin saatiin aikaan. Kaikkien eduskuntaryhmien sitoutuminen Yleisradion vuoden 2010 palvelutason turvaamiseen jatkossakin oli tärkeä, eikä mitenkään itsestään selvä, saavutus. Nyt Yle voi suunnitella tulevien vuosien ohjelmistojaan luottavaisena ja kotimaisen ohjelmatuotannon tulevaisuus on tällä erää turvattu. Liikenne- ja viestintäministeriön on nyt syytä tehdä ripeästi uusi valmistelu vaihtoehtoisista rahoitus- ja hallintomalleista, jotta pysyvä ratkaisu voidaan saada aikaan ensi vuonna.

Nyt on mahdollisuus rakentaa mallia, joka huomioi mediamaksuun kohdistetun kritiikin mutta samalla takaa Yleisradion rahoituksen riippumattomuuden yksittäisten hallitusten päätöksistä.

Jaa sivu: