— Ville Niinistö

Ympäristövaliokunnan hylkäävällä ydinvoimakannalla on merkitystä

Ympäristövaliokunta päätti tänään perusteellisen käsittelyn jälkeen esittää lausunnossaan talousvaliokunnalle molempien ydinvoimalupahakemusten hylkäämistä. Vihreä eduskuntaryhmä on iloinen tästä kannasta. Valiokunnan enemmistö (äänin 9-8) totesi perusteellisen asiantuntijakuulemisen jälkeen, että lisäydinvoiman rakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Valiokunta asettui tulevaisuuden energiaratkaisujen puolelle – panokset pitää massiivisen ydinvoimainvestoinnin sijaan laittaa uusiutuvaan energiaan, hajautetun energiantuotannon kehittämiseen, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen.

Valiokunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen (sd.) ehti kommentoida Ylelle, että ympäristövaliokunnan hylkäävällä kannalla on vertauskuvallinen arvo ydinvoiman lisärakentamisen päätösprosessissa. Huovisen arvio oman valiokuntansa ja perusteellisen eduskuntakäsittelyn merkityksestä on turhan vaatimaton. Ympäristövaliokunta on talousvaliokunnan ohella toinen valiokunta, joissa päätöksiin on perehdytty syvällisessä ja laajassa käsittelyssä.

Talousvaliokunnan on otettava ympäristövaliokunnan perusteellinen, 40-sivuinen mietintö vakavasti. Todistustaakka on ydinvoiman kannattajilla. Hallituksen enemmistön esitystä ei ole pystytty perustelemaan asia-argumentein Suomen sähkönkulutuksen tarpeen, työllisyyden tai ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ympäristövaliokunnassa esitettyjen asiantuntija-arvioiden perusteella näyttää selvältä, että ydinvoiman lisärakentaminen johtaisi massiiviseen sähkön vientiin ydinvoiman haittojen ja riskien jäädessä kotimaahan. Ministeri Pekkarinen ei ole vielä pystynyt vastaamaan vihreän eduskuntaryhmän hänelle esittämiin 10 kysymykseen, joissa edellytimme täsmällisiä vastauksia periaatepäätösten vaikutuksista.

Ympäristövaliokunnan perustellun näkemyksen jälkeen on syytä odottaa, että huolellinen perehtyminen asiaan johtaa myös talousvaliokunnassa ja lopulta täysistunnossa kriittisten näkemysten lisääntymiseen ja lupahakemusten hylkäämiseen.

Jaa sivu: