— Ville Niinistö

Keskustan linjaukset passivoisivat maahanmuuttajia

Keskustan eduskuntaryhmä on julkaissut maahanmuuttoasiakirjan, joka ei työryhmän puheenjohtajan Tapani Töllin mukaan sisällä koko puolueen linjauksia, vaan on ”selventävä asiakirja” jäsenistölle.

Keskustan eduskuntaryhmä esittää muun muassa, että turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta rajoitettaisiin asiakirjojen puuttuessa, toimeentulotuen kytkös yleiseen toimeentulotuen perusosaan katkaistaisiin ja turvapaikkojen myöntäminen humanitaarisin perustein lakkautettaisiin.

Ihmettelen keskustan intoa laitostaa turvapaikanhakijoita entisestään. Työnteon hankaloittaminen ja pakolaisten kohtelu toisen luokan ihmisinä eivät paranna kotoutumista ja suomalaisessa yhteiskunnassa elämistä. Paperin mukaan keskustakin kuitenkin tavoittelee tilannetta, jossa maahanmuuttaja on aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa mukana oleva tasavertainen ihminen. Ehdotetut muutokset vain vievät tilannetta väärään suuntaan.

Humanitaarisin perustein myönnettävät turvapaikat ovat osa kansainvälisiä sopimuksia, johon Suomikin on sitoutunut. Vihreiden mielestä kaikkien EU-maiden pitäisi noudattaa johdonmukaisesti kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Olen ylipäänsä huolissani gallup-demokratiasta, jossa puolueet juoksevat kuvitellun kansalaismielipiteen perässä eivätkä näytä johtajuutta kehittyneen länsimaisen demokratian arvojen puolustamisessa. Tällaisilla linjauksilla Keskusta nimittäin ainoastaan kosiskelee perussuomalaisten ääniä ja lietsoo vastakkainasettelua ongelmien ratkaisemisen sijaan.

Vihreiltä on tulossa uusi maahanmuuttopoliittinen linjapaperi tämän syksyn aikana. Julkaistavan linjapaperin kantava teema on, että Suomi, joka pitää huolta muualta tulleista ihmisistä, pitää huolen myös suomalaisesta väestöstä.  Oikeusvaltiossa kaikille taataan laajat perusoikeudet, jotta jokaisella on edellytykset työhön ja hyvään elämään. Tällainen Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa; eristäytyvä ja ahdasmielinen maa sitä ei tee. Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat nimettävissä ja korjattavissa.

Jaa sivu: