— Ville Niinistö

Perhevapaauudistus seuraavaan hallitusohjelmaan

Akava on ilmoittanut ajavansa seuraavaan hallitusohjelmaan perhevapaiden uudistamista siten, että sekä äidille että isälle on varattu oma kuuden kuukauden jakso, jota toinen vanhempi ei voi käyttää. Kolmannen kuuden kuukauden jakson voi käyttää kumpi tahansa vanhemmista perheen valinnan mukaan. Tämä on hieno uutinen.

Tämä on myös Vihreiden tavoite; tämä perhevapaiden uudistaminen on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan. Myös vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken.

Ruotsissa isät käyttävät lähes 25 prosenttia perhevapaista, Suomessa alle seitsemän prosenttia. Suurin ero maiden järjestelmissä on isille kiintiöidyn vapaan osuus. Sen pidentäminen helpottaisi isien mahdollisuutta jäädä perhevapaalle työyhteisön mahdollisesti kielteisistä asenteista huolimatta.

Olin itse neljä kuukautta vanhempainvapaalla molempien lasteni kanssa. Omasta - ja muiden saman ratkaisun tehneiden isien puolesta - voin sanoa: tuskin yksikään isä katuu sitä, että on ottanut aikaa ollakseen pienten lastensa kanssa.

Isien perhevapaiden käyttö lisää miesten tasa-arvoa kotona, ja samalla se lisää naisten tasa-arvoa työelämässä. Tasa-arvoisessa perheessä molemmilla vanhemmilla on jaettu vastuu lasten arjesta. Nuoret isät tekevät Suomessa lähes eniten töitä eri väestöryhmistä. Yhteiskunnan asenteet tekevät isälle liian vaikeaksi valita ajan viettämisen lastensa kanssa.

Perhevapaiden uudistus auttaisi myös nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Nykyisenkaltainen perhevapaiden jako haittaaa naisten pääsyä pysyviin työsuhteisiin ja hidastaa urakehitystä. Nykyjärjestelmä on johtanut jopa ei-toivottuun kotiäitiyteen, kun naisten työmarkkinoille paluu on vaikeaa. Siksi perhevapaauudistus on mahdollisuus työllisyysasteen kohottamiseen. Tämä on huomioitava uudistuksen kustannuksia arvioitaessa.

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan perheen hyvinvointi on suurempaa ja avioerot harvinaisempia niissä perheissä, joissa isä on pitänyt merkittävän osan vanhempainvapaasta. Siirtyminen nykyistä pitempään, molemmille vanhemmille kiintiöitettyyn vanhempainvapaamalliin tukisi molempien vanhempien oikeutta kantaa vuorollaan päävastuuta pienten lasten hoidosta. Silloin vastuu perheen arjesta jaetaan myös myöhemmin, kun molemmat vanhemmat ovat työelämässä. On lapsen edun kannalta tärkeää, että molemmat vanhemmat ovat läheisiä lapsen arjessa.

Jaa sivu: