— Ville Niinistö

Hallituksen järkevä linjaus kerjäämisestä

Hallitus päätti eilen iltakoulussaan, että yleistä kerjäämisen kieltoa ei toteuteta.

Vihreät on erittäin tyytyväisiä hallituksen järkevään päätökseen. Jatkovalmisteluun laitettiin sen sijaan järjestyslain täsmentäminen aggressiivisen kerjäämisen määrittelyn osalta ja laittoman leiriytymisen kieltämiseksi. Ihmiskauppaa tai kiristämistä sisältävä organisoitu kerjääminen on jo nyt laitonta, mutta hallitus samalla päätti arvioida oikeusministeriön johdolla lainsäädännön ja ihmiskaupan tunnistamiskeinojen riittävyyden.

Tämä oli viisas linjaus. Sisäministeriön työryhmän esitys ”toistuvan lahjoitusten pyytämisen” kriminalisoinnista oli oikeudellisesti kestämätön. Se oli tosiasiassa, kuten työryhmä raporttinsa perusteluissa selkeästi toteaa, suunnattu ihmisoikeuksien vastaisesti yhtä väestöryhmää eli romaneja kohtaan. Kerjäämisen määrittely olisi johtanut vakaviin oikeudellisiin ongelmiin. Ei ole kestävää väittää auttavansa hädänalaista sillä, että hänestä tehdään rikollinen.

Vihreät oli aktiivisia hallituksen linjauksen muodostamisessa. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Ihmiskauppaan puuttuminen on vihreille tärkeää. Jos kerjäämisen yhteydessä tapahtuu ihmiskauppaa ja kiristämistä, meillä on jo rikoslaissa keinot siihen puuttumiseen. Nyt hallitus päätti vielä erikseen arvioida näiden keinojen riittävyyden.

On myös perusteltua rajoittaa kerjäämisen aggressiivisia muotoja ja laitonta leiriytymistä. Kerjääminen ei voi saada sellaisia muotoja, jossa ihmisiä estetään liikkumasta tai heihin tartutaan uhkaavasti. Laittomalla leiriytymisellä tarkoitetaan sellaista leiriytymistä, johon ei ole saatu lupaa ja joka on jo nyt käytännössä erilaisten paloturvallisuus- ja muiden määräysten takia laitonta. Tätä lainsäädäntöä kerätään nyt yhteen ja leiriytymisen kieltoa taajama-alueilla täsmennetään. Tämä ei vaikuta esimerkiksi Helsingin romanien tilanteeseen, jossa he ovat laillisen vuokralaisen majoittamina.

Hallituksen linjaus oli ennen kaikkea voitto ihmisoikeuksille. Hädänalaisuudesta ei voi oikeusvaltiossa tehdä rikosta. Vihreät pitää tärkeänä laajat perusoikeudet turvaavan oikeusvaltion puolustamista. Se on viime kädessä jokaisen suomalaisen etu.

Jaa sivu: